مش بندی های گوناگون پودر آلومینا

برای تولید پودر تجاری آلومینا از فرآیند بایر استفاده میشود. البته از طریق روش های شیمیایی دیگر مانند کلسینه کردن نمک کمپلکس آلومینیم نیز میتوان آلومینا با خلوص بالاتر بدست آورد. در فرآیند بایر، بوکسیت پس از خردشدن در ابعاد مش ۶۰ تا ۱۰۰ جهت حذف ناخالصی های رسی مورد شستشو قرار می گیرد. از ذرات و دانه بندی اکسید آلومینیوم با خلوص بالا و کوچکترین اندازه دانه و ذرات در فرآیندهای انباشت شیمیایی بخار (CVD) و انباشت فیزیکی بخار (PVD) از جمله پرتوی حرارتی و الکترونی تبخیر، تبخیر آلی در دمای پایین، انباشت لایه اتمی (ALD)، انباشت بخار فلزات آلی و شیمیایی (MOCVD) استفاده میشود. پودرهای ذرات فلزی در کاربردهای مختلفی از جمله مواد افزودنی در رنگ و سایر پوشش ها، در سوخت جامد و سیمان، به عنوان رنگدانه در چاپ و بسته بندی و مکملهای غذایی در فرآوری موادغذایی استفاده می شود.

مش بندی های گوناگون پودر آلومینا - سایت 30o2

مش بندی های گوناگون پودر آلومینا - سایت 30o2

روند فعلی در استفاده از یا توسعه ذرات شامل تجاری‌سازی فنآوری هایی مانند انجماد سریع و قالب گیری تزریق فلز و تولید محصولات متالورژی پودر متراکم است. ذرات اکسید آلومینیوم به صورت ذرات نانو نیز موجود است. اندازه ذرات پودر استاندارد به طور متوسط میتواند حدود ۳۲۵ مش، ۱۰۰ مش، ۱۰-۵۰ میکرون و ریزمیکرون (کمتر از۱ میکرون) باشد. همچنین میتوان اکسید آلومینیوم را به شکل گلوله، قطعه و قرص تولید کرد. ترکیبات اکسید رسانای برق نیستند. با این حال، برخی از اکسیدهای ساختاریافته پروسکایت، از لحاظ الکترونیکی دارای کاربرد رسانا در کاتد سلول های سوختی اکسید جامد و سیستمهای تولید اکسیژن هستند.


هنگام تولید آلومینا، رسوب و انباشت ایجاد شده یک پودر متبلور سفید رنگ از نوع آلومینای هیدراته و دارای ۶۵ درصد آلومینا و ۳۶ درصد آب مولکولی و حداکثر ۰.۴ درصد اکسید سدیم می باشد و بسته به میزان pH هیدروکسید رسوب شده از نظر ساختار کریستالی متفاوت است. در pH بیش از ۹، رسوب هیدروکسیدی شامل تک کریستال گیبسیت و در pH کمتر از ۹، ترکیبی از گیبسیت و بوهمیت بدست خواهد آمد. رسوب هیدروکسید فیلتر، شستشو داده، خشک و آسیاب میشود، به گونه ای که اندازه ذرات، مش یا دانه بندی آن حدود ۱۰ تا ۱۰۰ میکرون و خلوص آن ۹۹.۵ درصد خواهد بود. پودر آلومینای به دست آمده از نوع α-Al۲O۳ است که کمترین سطح ویژه را دارا می باشد، اندازه ذرات یا دانه بندی آن نسبتا درشت است و با تغییر دما حتی در نقطه ذوب فاقد هرگونه تغییر فاز است. از لحاظ تجاری، گریدهای مختلفی از آلومینا وجود دارند که با توجه به نیاز مصرف کننده و کاربرد آلومینا، میتوان از یک یا چند گرید استفاده کرد. در واقع، آلومینا دارای مش بندی های متنوعی است و این امر یکی از ویژ گی های خاص آلومینا است.

مش بندی های گوناگون پودر آلومینا - سایت 30o2

مش بندی های گوناگون پودر آلومینا - سایت 30o2
آلومینای فیوزد (Fused alumina)به عنوان مثال، نوعی آلومینا با تخلخل بسیار است. تخلخل ذرات و دانه های این نوع آلومینا به سطح دانه ها و ذرات آن نفوذ نمیکند. این نوع آلومینا دارای دانسیته پایینی است و به دلیل سبک بودن و وزن کم و نیز عایق بودن در ساخت بدنه های عایق استفاده می شود. آلومینای راکتیو (reactive alumina) نوع دیگر آلومینا است. این نوع آلومینا معمولا پس از عبور از مرحله خرد و آسیاب شدن آلومینای کلسینه شده بدست می آید. فرایند کلسیناسیون این نوع آلومینا در دمای بالا (۱۶۰۰ درجه سانتیگراد و یا بالاتر) رخ میدهد که در این حالت دانه ها و ذرات به طور کامل به فاز α تبدیل می شوند. همچنین، درصد اکسیدسدیم موجود در این نوع آلومینا به دقت کنترل میشود و سعی میشود تا حد ممکن کاسته شود.

مش بندی های گوناگون پودر آلومینا - سایت 30o2
آلومینای تابولار (Tabular alumina)آلومینای α است که زنتیر یا مجدد متبلور شده است. پس از کلسیناسیون، اشکال کروی آلومینای زنیترشده را می توان در برخی کاربردها مانند بستر کاتالیزوری استفاده کرد و یا حتی میتوان این اشکال کروی را خرد و دانه بندی کرد. به دلیل فرایند زنیتر شدن این ذرات، در نتیجه تخلخل آنها کم است. این نوع آلومینا داری پایداری شیمیایی مطلوب و دیرگدازی بالا است و از این رو، مهمترین کاربرد این نوع آلومینا در ساخت دیرگدازهای ریختنی و شکل‌دار است.

محصولات مشابه

نانولوله های کربنی چند دیواره

Multiwall Carbon Nanotubes, Multi-Walled Carbon Nanotubes
نانوتیوب های کربنی چند دیواره
آزمایشگاهی
MWCNTs
C
Product Nu:
CAS number: 308068-56-6
Molocular Weight:

نانو گرافن اکساید

Nano Graphene Oxide Powder, GO nanopowder
نانو گرافن اکسید، پودر نانو گرافن اکساید، پودر نانوگرافن اکسید، گرافن اکساید
آزمایشگاهی
Nano Graphene Oxide
Product Nu:
CAS number: 1034343-98-0
Molocular Weight:

نانوذرات کاربید بور

Boron Carbide Nanoparticles, Boron Carbide Nanopowder, B۴C Nanopowder, Nano B۴C
نانو پودر کاربید بور، نانوذرات بور کارباید، نانو پودر بور کارباید
آزمایشگاهی
B4C nanoparticles
B4C
Product Nu:
CAS number: 12069-32-8
Molocular Weight: 55.25

نانوذرات کاربید تنگستن

Tungsten Carbide Nanopowder, Tungsten Carbide Nanoparticles, WC Nanopowder, Nano WC
نانو پودر کاربید تنگستن، نانوذرات تنگستن کارباید، نانو پودر تنگستن کارباید
آزمایشگاهی
WC nanoparticles
WC
Product Nu:
CAS number: 12070-12-1
Molocular Weight: 195.86

نانوذرات اکسید تیتانیوم

Titanium dioxide nanoparticles, Nano TiO۲, TiO۲ nanopowder, Titanium dioxide nanopowder
نانو پودر دی اکسید تیتانیوم، نانو ذرات تیتانیوم دی اکسید، آناتاز، روتایل
آزمایشگاهی
TiO2 Nanoparticles
TiO2
Product Nu:
CAS number: 13463-67-7
Molocular Weight: 79.866

نانو گرافن

Nano Graphene Powder
پودر نانو گرافن، نانوگرافن، گرافن، پودر گرافن
آزمایشگاهی
Nano Graphene
C
Product Nu:
CAS number: 7782-42-5
Molocular Weight: 12.01

نانوذرات کاربید تیتانیوم

Titanium Carbide nanoparticles, Titanium Carbide Nanopowder, Nano TiC, TiC nanoparticles
نانو پودر کاربید تیتانیوم، نانو پودر تیتانیوم کاربید، نانو ذرات تیتانیوم کارباید
آزمایشگاهی
TiC nanoparticles
TiC
Product Nu:
CAS number: 12070-08-5
Molocular Weight: 59.89

نانولوله های کربنی تک دیواره

Single-Walled Carbon Nanotubes
نانوتیوب های کربنی تک دیواره
آزمایشگاهی
SWCNTs
C
Product Nu:
CAS number: 308068-56-6
Molocular Weight:

مقالات تخصصی مواد شیمیایی