انواع مواد شیمیایی ضد رسوب و خوردگی

فرایند ضدخوردگی توسط مواد شیمیایی ضد رسوب و خوردگی

بازدارنده‌های شیمیایی خوردگی ترکیبات شیمیایی هستند که با افزوده شدن به مایع یا گاز میزان خوردگی یک ماده، عموما یک فلز یا آلیاژ، در معرض مایعات را کاهش میدهند. اثربخشی بازدارنده‌های شیمیایی خوردگی به ترکیب مایعات، مقدار آب و رژیم جریان بستگی دارد. مواد شیمیایی مهارکننده خوردگی در صنعت بسیار متداول هستند و همچنین معمولاً به صورت اسپری حاوی ترکیبات روانساز و گاهی روغن نافذ یافت میشوند. میتوان این مواد شیمیایی را برای جلوگیری از شسته شدن سرب یا مس از لوله‌ها به آب افزود. مکانیسم متداول برای جلوگیری از خوردگی شامل تشکیل یک پوشش، اغلب یک لایه غیرفعال است که از دسترسی ماده خورنده به فلز جلوگیری میکند. روشهای دائمی مانند آبکاری کروم به طور کلی مهارکننده خوردگی محسوب نمیشوند؛ با این وجود، مواد شیمیایی بازدارنده خوردگی موادافزودنی به مایعات هستند که فلز یا جسم مرتبط را احاطه کرده‌اند. مواد شیمیایی ضدخوردگی به محافظت از سطوح فلزی در برابر خوردگی و رسوب در محیط‌هایی با خطر خوردگی بالا استفاده میشود. هنگامی که مواد فلزی در معرض مواد و یا محیط‌های خورنده قرار میگیرند، تمایل به واکنش شیمیایی با هوا و یا آب دارند و اثرات خوردگی روی سطوح این مواد کاملا مشهود میشود. به عنوان مثال، پس از قرار دادن یک قطعه آهن به مدت طولانی در یک اتمسفر خورنده، به دلیل تعامل اکسیژن با آب برروی سطح آهن، فرایند زنگ زدگی آغاز میشود.


انواع مواد شیمیایی ضدرسوب و خوردگی

ماهیت مواد شیمیایی ضدخوردگی و ضدرسوب به ماده محافظت شده که اکثراً اشیاء فلزی هستند و نیز مواد ضدخوردگی بی‌اثر بستگی دارد. مواد شیمیایی خورنده معمولاً اکسیژن، سولفید هیدروژن و دی‌اکسید کربن هستند. معمولا اکسیژن توسط مواد شیمیایی مهارکننده کاهنده مانند آمینها و هیدرازینها حذف میشود. مواد شیمیایی ضد خوردگی ناشی از اکسیژن عبارتند از هگزامتیلن‌تترامین، پارا-فنیلین دی‌آمین و دی‌متیل‌اتانول‌آمین و مشتقات آنها. گاهی از آنتی اکسیدانهایی مانند سولفیت و اسکوربیک اسید نیز استفاده میشود. برخی از مهارکننده‌های خوردگی یک پوشش غیرفعال ساز بر روی سطح توسط جذب شیمیایی تشکیل میدهند. بنزوتریازول یکی از مواد شیمیایی ضدرسوب و خوردگی است که برای محافظت از مس استفاده میشود. برای روانکاری، روی دی‌تیوفسفاتها نوعی از مواد شیمیایی ضدخوردگی متداول هستند که باعث رسوب سولفید برروی سطوح میشوند. تناسب مواد شیمیایی برای انجام هر کاری به عوامل بسیاری از جمله دمای عملیاتی یا دمای قابل کارکرد آنها بستگی دارد.


آمینهای فرار در دیگهای بخار برای به حداقل رساندن اثرات اسید استفاده میشوند. در برخی موارد، آمینها یک فیلم محافظ روی سطح فولاد تشکیل میدهند و در عین حال به عنوان ماده شیمیایی مهارکننده آندی عمل میکنند. یک ماده شیمیایی مهارکننده خوردگی که هم به صورت کاتدی و هم آندی عمل میکند مهارکننده مختلط نامیده میشود. بنزوتریازول از خوردگی و تغییر رنگ سطوح مسی جلوگیری میکند. مواد شیمیایی ضدرسوب و خوردگی اغلب به رنگها اضافه میشوند. فسفات روی یک رنگدانه شیمیایی با خاصیت ضدخوردگی است. میتوان ترکیبات حاصل از تانیک اسید یا نمکهای روی ارگانیتروژنها را به همراه رنگدانه‌های ضدخوردگی استفاده کرد. آنتیکور ۷۰ (Anticor ۷۰)، آلبائکس (Albaex)، فروفوس (Ferrophos) و Molywhite MZAP سایر مواد شیمیایی ضدخوردگی بشمار میروند. از مواد شیمیایی ضدعفونی کننده برای مقابله با خوردگی میکروبی استفاده میشود. بنزالکونیوم کلرید به عنوان یک ماده شیمیایی ضدرسوب و خوردگی معمولاً در صنعت نفت مورد استفاده قرار میگیرد. در پالایشگاه‌های نفت، سولفید هیدروژن میتواند باعث خوردگی فولادها شود، بنابراین، اغلب با تبدیل هوا و آمینها به پلی سولفیدها به عنوان مواد شیمیایی ضدرسوب و خوردگی میتوان از این اتفاق جلوگیری کرد. برای جلوگیری از شسته شدن سرب و مس از لوله‌ها میتوان در سیستمهای تصفیه آب از ارتوفسفات استفاده کرد.


مواد شیمیایی ضدرسوب و خوردگی در صنعت سوخت

مواد شیمیایی ضدرسوب و خوردگی معمولاً به خنک کننده‌ها، سوختها، مایعات هیدرولیک، دیگهای بخار، روغن موتور و بسیاری از مایعات دیگر مورد استفاده در صنعت اضافه میشوند. برای سوختها میتوان از مواد شیمیایی مهارکننده خوردگی مختلف استفاده کرد. برخی از ترکیبات شامل دیتیوفسفات روی هستند. از مواد شیمیایی ضدرسوب و خوردگی مورد استفاده در صنعت سوخت میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
DCI-۴A: به طور گسترده در سوختهای جت تجاری و نظامی مورد استفاده قرار میگیرد، به عنوان یک ماده شیمیایی افزودنی در روانکاری نیز کاربرد دارد، و همچنین میتواند برای بنزینها و سایر سوختهای تقطیر شده مورد استفاده قرار بگیرد.
DCI-۶A: برای بنزین موتور و سوختهای تقطیر و سوختهای نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا مانند JP-۴، JP-۵ و JP-۸ استفاده میشود.
DCI-۱۱: برای الکلها و بنزینهای حاوی اکسیژن
DCI-۲۸: برای الکلها با pH بسیار کم و بنزینهای حاوی اکسیژن
DCI-۳۰: برای بنزین و سوختهای تقطیر، بسیار مناسب برای انتقال و نگهداری خط لوله
DMA-۴ (محلول آلکیللامینوفسفات در نفت سفید): برای تقطیرهای مواد نفتی


محافظت در برابر رسوب و خوردگی محافظت در برابر رسوب و خوردگی
تجهیزات فلزی فاقد هرگونه اقدامات ضد خوردگی پیشگیرانه بسته به شرایط جو و اینکه چه مقدار از این تجهیزات در معرض هوا قرار بگیرند، ممکن است از درون و یا بیرون زنگ زده شوند. چندین روش برای جلوگیری از خوردگی بخصوص در کاربردهای دریایی در دسترس است. اقدامات ضد خوردگی در محیط هایی حاوی رطوبت، غبار و نمک زیادی هستند از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
• استفاده از مواد شیمیایی ضد رسوب و خوردگی مانند ۱) فولاد ضدزنگ؛ ۲) فولاد نورد سرد الکتروگالوانیزه (SECC) نوعی فولاد آبکاری شده با روی و به عنوان یک محفظه برای محافظت از قطعات الکترونیکی؛ ۳) روکشهای سد که یک لایه مقاوم به عنوان یک سد شیمیایی مقاوم در برابر خوردگی تشکیل میدهند و آسیب رساندن عوامل خارجی جلوگیری میکنند؛ ۴) آلیاژها متشکل از یک عنصر خاص مانند آلومینیوم یا روی که اکسید میشوند و عنصر مربوطه را در برابر خوردگی محافظت میکنند.
• حصارکشی یا محفوظ سازی، محفظه‌های کاملاً بسته برای محافظت از قطعات الکترونیکی داخلی و مورد استفاده در مکانهایی حاوی نمک و رطوب بالا
• رنگ کردن سطح، راهی دیگر برای محافظت فلز در برابر خوردگی با استفاده از رنگ و یا پوشش پودری ضد خوردگی بر روی سطح فلز به عنوان سدی برای تماس بین ترکیبات شیمیایی یا مواد خورنده با فلز
• بهسازی سطح، توسط واکنش شیمیایی یک لایه محافظ روی سطح مانند بهسازیهای سطحی نیتریده کردن یا نیتروژن‌دهی
• آبکاری سطح، رسوب یک لایه مقاوم در برابر خوردگی، معمولاً نیکل یا کروم، توسط فرآیندهای مختلف آبکاری مانند آبکاری بدون برق یا شیمیایی و یا آبکاری الکتریکی
رنگهای ضد رسوب رنگهای ضد رسوب
زیررنگ (یک لایه رنگ به عنوان لایه زیرین) نوعی رنگ تخصصی است که به عنوان روکش یا پوشش برروی لایه بیرونی سطوحی مانند قایق و یا کشتیها به منظور کند کردن رشد و یا جدا کردن موجودات زیرآب که به بدنه کشتی متصل میشوند، استفاده میشوند و میتوانند بر عملکرد و دوام سطوح مورد نظر تأثیر بگذارد. رنگهای ضد رسوب غالباً به عنوان یکی از مؤلفه های سیستمهای پوشش چند لایه مورد استفاده قرار میگیرند و علاوه بر خاصیت ضد رسوب دارای کاربردهای دیگری مانند عمل کردن به عنوان سدی در برابر خوردگی برروی بدنه فلزی کشتیها که باعث تخریب و تضعیف فلز میشود، یا بهبود جریان آب از بدنه کشتیهای ماهیگیری یا قایقهای بادبانی با فعالیت بالا هستند.
رنگهای ضد رسوب مدرن: در دوران مدرن، رنگهای ضد رسوب با اکسید مس (I) (یا سایر ترکیبات مس) و یا سایر بیوکسیدها - مواد شیمیایی ویژه که مانع از رشد نوعی صدف، جلبکها و موجودات دریایی میشوند. این رنگهای زیرین نرم یا فرسایشی به آرامی در آب پوسته پوسته میشوند و باعث آزادسازی بیوسید مس یا روی در آب میشوند. حرکت آب سرعت این عمل را افزایش میدهد. از این رنگهای فرسایش‌پذیر به طور وسیع بر روی سطح بدنه کشتیهای تفریحی استفاده میشود. رنگهای زیرین سخت یا غیرفرسایشی متنوع هستند. رنگهای فرسایشی از طریق تماس رنگهایی هستند که باعث ایجاد یک فیلم متخلخل برروی سطوح میشوند. بیوکسیدها در منافذ باقی می مانند و به آرامی آزاد میشوند. نوع دیگر از زیر رنگها پوششهای تفلون و سیلیکون است که برای شکل‌گیری رسوب لغزنده و نامناسب هستند.

همانطور که در بالا اشاره شد، مواد شیمیایی بسیاری در دسترس هستند که میتوانند به عنوان ضد رسوب و خوردگی مورد استفاده قرار گیرند. مواد شیمیایی ضدرسوب موادی هستند که به منظور جلوگیری از تشکیل و رسوب نمکهای معدنی متبلور استفاده میشوند. بسیاری از مواد شیمیایی ضدرسوب مانند پلی آکریلیک اسید، کربوکسیلیک اسید، پلی مالیک اسید، ارگانو فسفاتها، پلی فسفاتها، فسفوناتها، پلیمرهای آنیونی، پلیمرهای آلی ساخته شده توسط انسان هستند. لازم به ذکر است که تعداد زیادی از مواد شیمیایی ضدرسوب و خوردگی وجود دارند که بسته به کاربرد و پلیمرآلی مورد استفاده، دارای نتایج و کارایی متفاوتی هستند. با این وجود، در استفاده از آنها باید احتیاط کرد.
۱) مواد شیمیایی ضدرسوب و خوردگی ساخته شده از اسید پلی آکریلیک:
این مواد شیمیایی در صورت وجود مقادیر زیاد آهن مستعد تشکیل یک آلاینده بر روی سطح مورد نظر هستند. به طور معمول این آلاینده را میتوان با استفاده از یک تمیزکننده با pH کم تمیز کرد.
۲) مواد شیمیایی ضدرسوب و خوردگی آنیونی مانند اسیدهای پلی آکریلیک:
هنگام استفاده از یک کمک فیلتر یا ماده منعقدکننده کاتیونی در مرحله آماده سازی، یک آلاینده بسیار چسبناک تشکیل میشود که تمیزکردن آن بسیار دشوار است. یکی از مواد شیمیایی ضدرسوب متداول هگزامتافسفات سدیم است، اما به دلیل وجود محدودیتهای بسیار، استفاده از آن با ظهور مواد شیمیایی ضدرسوب (آنتی اسکالانت) بسیار کاهش یافته است.
کربنات کلسیم (CaCO۳)، سولفات کلسیم (CaSO۴)، سولفات استرانسیوم (SrSO۴) و سولفات باریم (BaSO۴) متداول ترین رسوبهای معدنی و فسفات کلسیم [Ca۳ (PO۴) ۲] و فلوراید کلسیم (CaF۲) از جمله رسوبهای معدنی کمتر رایج بشمار میروند.


فروش انواع مواد شیمیایی ضد رسوب و خوردگی

سایت فروش مواد شیمیایی ۳۰O۲ یک سایت در جهت فروش مواد شیمیایی در اصفهان از جمله فروش انواع اسیدهای شیمیایی قوی و ضعیف به صورت اینترنتی، تحت برندهای مطرحی همچون مرک، سیگما آلدریچ و ... موجب تسهیل در امر خرید مواد شیمیایی مختلف میشود. فروش انواع مواد شیمیایی ضد رسوب و خوردگی نیز به عنوان یکی از مواد شیمیایی پرفروش در این سایت انجام میشود. جهت خرید این مواد شیمیایی به قسمت فروشگاه سایت مراجعه کرده و یا بر روی خرید انواع مواد شیمیایی ضد رسوب و خوردگی کلیک کنید.

محصولات مشابه

نانولوله های کربنی چند دیواره

Multiwall Carbon Nanotubes, Multi-Walled Carbon Nanotubes
نانوتیوب های کربنی چند دیواره
آزمایشگاهی
MWCNTs
C
Product Nu:
CAS number: 308068-56-6
Molocular Weight:

نانوذرات اکسید سیلیسیم

Silicon Dioxide Nanoparticles, Silica Nanoparticles
نانوذرات دی اکسید سیلیسیم، نانو سیلیکا، نانوذرات سیلیکا، نانو پودر سیلیکا، نانو پودر اکسید سیلیسیم
آزمایشگاهی
SiO2 Nanoparticles
SiO2
Product Nu:
CAS number: 7631-86-9
Molocular Weight: 60.08

نانوذرات اکسید تیتانیوم

Titanium dioxide nanoparticles, Nano TiO۲, TiO۲ nanopowder, Titanium dioxide nanopowder
نانو پودر دی اکسید تیتانیوم، نانو ذرات تیتانیوم دی اکسید، آناتاز، روتایل
آزمایشگاهی
TiO2 Nanoparticles
TiO2
Product Nu:
CAS number: 13463-67-7
Molocular Weight: 79.866

نانو گرافن اکساید

Nano Graphene Oxide Powder, GO nanopowder
نانو گرافن اکسید، پودر نانو گرافن اکساید، پودر نانوگرافن اکسید، گرافن اکساید
آزمایشگاهی
Nano Graphene Oxide
Product Nu:
CAS number: 1034343-98-0
Molocular Weight:

نانو گرافن

Nano Graphene Powder
پودر نانو گرافن، نانوگرافن، گرافن، پودر گرافن
آزمایشگاهی
Nano Graphene
C
Product Nu:
CAS number: 7782-42-5
Molocular Weight: 12.01

نانولوله های کربنی تک دیواره

Single-Walled Carbon Nanotubes
نانوتیوب های کربنی تک دیواره
آزمایشگاهی
SWCNTs
C
Product Nu:
CAS number: 308068-56-6
Molocular Weight:

نانوذرات کاربید تیتانیوم

Titanium Carbide nanoparticles, Titanium Carbide Nanopowder, Nano TiC, TiC nanoparticles
نانو پودر کاربید تیتانیوم، نانو پودر تیتانیوم کاربید، نانو ذرات تیتانیوم کارباید
آزمایشگاهی
TiC nanoparticles
TiC
Product Nu:
CAS number: 12070-08-5
Molocular Weight: 59.89

نانوذرات کاربید تنگستن

Tungsten Carbide Nanopowder, Tungsten Carbide Nanoparticles, WC Nanopowder, Nano WC
نانو پودر کاربید تنگستن، نانوذرات تنگستن کارباید، نانو پودر تنگستن کارباید
آزمایشگاهی
WC nanoparticles
WC
Product Nu:
CAS number: 12070-12-1
Molocular Weight: 195.86

مقالات تخصصی مواد شیمیایی