راهنمای کار با مواد شیمیایی

راهنمای حفاظت از مجاری تنفسی: بخار وگرد و غبار مواد شیمیایی ، آلوده و سمی بوده و باعث تحریک دستگاه تنفسی می شوند. لذا حفاظت از دستگاه تنفسی در اینگونه شرایط ضرورت پیدا می کند. از این رو استفاده از ماسک (ماسک ضد اسید) با فیلتری که قابلیت حذف گازهای آلی و معدنی را داشته باشد، الزامی است. در صورت استنشاق مواد شیمیایی سمی در ابتدا منبع مولد آلودگی را برطرف کرده و فرد را به هوای آزاد ببرید. اگر فرد در تنفس خود دچار اشکال شده بود به وی ماسک اکسیژن وصل کنید و سریعا به پزشک مراجعه فرمایید. راهنمای حفاظت از چشم : بدلیل قابلیت جذب سطحی بالای چشم ، گرد و غبار، مواد مذاب، اسیدها و مواد شیمیایی براحتی جذب چشم می شود. لذا در صورت کار با مواد شیمیایی استفاده از عینک ایمنی مخصوص کار با مواد شیمیایی و ماسک پوشاننده صورت الزامی است.


توضیحات برای عکس ثبت نشده

محصولات شیمیایی

اسید تارتاریک

Tartaric acid, Threaric acid, Racemic acid, Uvic acid
تارتاریک اسید
پودر سفید
آزمایشگاهی|صنعتی
Tartaric acid
C4H6O6
Product Nu:
CAS number: 526-83-0
Molocular Weight: 150.087

نانوذرات اکسید آهن ۳

Iron ۳ oxide nanoparticles, Nano Fe۲O۳, Fe۲O۳ nanopowder, Maghemite nanopowder
نانوذرات اکسید آهن، نانوذرات مگهمیت، نانوذرات مگهمیت، نانو پودر اکسید آهن ۳، نانو آهن ۳ اکساید
آزمایشگاهی
Fe2O3 Nanoparticles
Fe2O3
Product Nu:
CAS number: 1317-61-9
Molocular Weight: 231.53

سولفات سدیم

Sodium sulphate ,Sulfate of sodium, Glauber's salt, Disodium sulfate
سدیم سولفات ، تناردیت ، نمک گلوبر دکاهیدرات ، نمک اسید سولفوریک
جامد سفید
آزمایشگاهی|صنعتی
Sodium sulfate
Na2SO4
Product Nu:
CAS number: 7757-82-6
Molocular Weight: 142.04

تتراکلرید کربن

Tetrachloromethane, Benziform, Benzinoform, Carbon chloride, Carbon tet, Freon-۱۰, Refrigerant-۱۰
تترا کلریدکربن، تترا کلرومتان، بنزیفرم، بنزینوفرم، فریون ۱۰، گاز یخچال ۱۰، متان تتراکلراید
مایع بدون رنگ
آزمایشگاهی|صنعتی
Carbon tetrachloride
CCl4
Product Nu:
CAS number: 56-23-5
Molocular Weight: 153.81

نانو گرافن اکساید

Nano Graphene Oxide Powder, GO nanopowder
نانو گرافن اکسید، پودر نانو گرافن اکساید، پودر نانوگرافن اکسید
آزمایشگاهی
Nano Graphene Oxide
Product Nu:
CAS number: 1034343-98-0
Molocular Weight:

نانو کلی بنتونیت

Bentonite Nanoclay
بنتونیت نانو کلی
پودر سفید مایل به خاکستری
آزمایشگاهی
NanoClay Bentonite
Al2H2O6Si
Product Nu:
CAS number: 1302-78-9
Molocular Weight: 180.1

بور

Boron
بور
جامد قهوه ای رنگ مایل به سیاه
آزمایشگاهی|صنعتی
Boron
B
Product Nu:
CAS number: 7440-42-8
Molocular Weight: 10.81

پودر منگنز

Powder of Manganese
پودر فلز منگنز، منگنز پودری
پودر فلزی نقره ای رنگ
آزمایشگاهی|صنعتی
Manganese powder
Mn
Product Nu:
CAS number: 7439-96-5
Molocular Weight: 54.94

مقالات تخصصی مواد شیمیایی