راهنمای کار با مواد شیمیایی

راهنمای حفاظت از مجاری تنفسی: بخار و گرد و غبار مواد شیمیایی، آلوده و سمی بوده و باعث تحریک دستگاه تنفسی می شوند. لذا حفاظت از دستگاه تنفسی در اینگونه شرایط ضرورت پیدا می کند. از این رو استفاده از ماسک (ماسک ضد اسید) با فیلتری که قابلیت حذف گازهای آلی و معدنی را داشته باشد، الزامی است. در صورت استنشاق مواد شیمیایی سمی در ابتدا منبع مولد آلودگی را برطرف کرده و فرد را به هوای آزاد ببرید. اگر فرد در تنفس خود دچار اشکال شده بود به وی ماسک اکسیژن وصل کنید و سریعا به پزشک مراجعه فرمایید. راهنمای حفاظت از چشم : بدلیل قابلیت جذب سطحی بالای چشم ، گرد و غبار، مواد مذاب، اسیدها و مواد شیمیایی براحتی جذب چشم می شود. لذا در صورت کار با مواد شیمیایی استفاده از عینک ایمنی مخصوص و ماسک پوشاننده صورت الزامی است.


توضیحات برای عکس ثبت نشده

محصولات شیمیایی

اسید بوتیریک

Butyric acid, ۱-Propanecarboxylic acid, Propanecarboxylic acid
بوتریک اسید، بوتانوییک اسید، اسید بوتریک
مایع بی رنگ
آزمایشگاهی|صنعتی
Butyric acid
C3H7COOH
Product Nu:
CAS number: 107-92-6
Molocular Weight: 88.11

روی

Zinc metal bar, Zinc sheet, Zinc rod
زینک، ورق روی، میله روی، ورق زینک، شمش روی، شمش زینک
جامد خاکستری - نقره ای
آزمایشگاهی|صنعتی
Zinc
Zn
Product Nu:
CAS number: 7440-66-6
Molocular Weight: 65.39

سولفید سدیم

Disodium sulfide
سولفور سدیم
جامد بدون رنگ
آزمایشگاهی|صنعتی
Sodium sulfide
Na2S
Product Nu:
CAS number: 1313-82-2
Molocular Weight: 78.0452

سولفات روی

بلورهای سفید رنگ
آزمایشگاهی|صنعتی
Zinc sulfate
ZnSO₄
Product Nu:
CAS number: 7446-19-7
Molocular Weight: 161.47

کلرید روی

بلور های سفید رنگ
آزمایشگاهی|صنعتی
Zinc chloride
ZnCl₂
Product Nu:
CAS number: 7646-85-7
Molocular Weight: 136.286

هیدروکسی آپاتیت

Hydroxyapatite
پودر سفید رنگ
آزمایشگاهی|صنعتی
Hydroxyapatite
Ca5(PO4)3(OH)
Product Nu: 5359
CAS number: 12167-74-7
Molocular Weight: 502.31

کربنات پتاسیم

Carbonate of potash, Dipotassium carbonate, Sub-carbonate of potash, Pearl ash, Potash, Salt of tart
دی پتاسیم کربنات ،کربنات پتاس ، خاکستر مروارید
سفید، جامد هیدروژنی
آزمایشگاهی|صنعتی
Potassium carbonate
K2CO3
Product Nu:
CAS number: 584-08-7
Molocular Weight: 138.21

آلومینیوم

aluminium, aluminum
آلومینیوم
فلز نقره ای رنگ مایل به سفید
آزمایشگاهی|صنعتی
Aluminium
Al
Product Nu:
CAS number: 7429-90-5
Molocular Weight: 26.98

مقالات تخصصی مواد شیمیایی