راهنمای کار با مواد شیمیایی

راهنمای حفاظت از مجاری تنفسی: بخار و گرد و غبار مواد شیمیایی، آلوده و سمی بوده و باعث تحریک دستگاه تنفسی می شوند. لذا حفاظت از دستگاه تنفسی در اینگونه شرایط ضرورت پیدا می کند. از این رو استفاده از ماسک (ماسک ضد اسید) با فیلتری که قابلیت حذف گازهای آلی و معدنی را داشته باشد، الزامی است. در صورت استنشاق مواد شیمیایی سمی در ابتدا منبع مولد آلودگی را برطرف کرده و فرد را به هوای آزاد ببرید. اگر فرد در تنفس خود دچار اشکال شده بود به وی ماسک اکسیژن وصل کنید و سریعا به پزشک مراجعه فرمایید. راهنمای حفاظت از چشم : بدلیل قابلیت جذب سطحی بالای چشم ، گرد و غبار، مواد مذاب، اسیدها و مواد شیمیایی براحتی جذب چشم می شود. لذا در صورت کار با مواد شیمیایی استفاده از عینک ایمنی مخصوص و ماسک پوشاننده صورت الزامی است.


محصولات شیمیایی

سولفات آمونیوم

Ammonium sulfate, Diammonium sulfate, Sulfuric acid diammonium salt, Actamaster
آمونیوم سولفات، دی آمونیوم سولفایت
بلور یا گرانول سفید
آزمایشگاهی|صنعتی
Ammonium sulfate
NH4)2SO4)
Product Nu:
CAS number: 7783-20-2
Molocular Weight: 132.14

پودر منیزیوم

Magnesium Powder
منیزم پودری
پودر خاکستری براق
آزمایشگاهی|صنعتی
Magnesium Powder
Mg
Product Nu:
CAS number: 7439-95-4
Molocular Weight: 24.31
Shiny acidic copper
Product Nu: 350/2-Cu
CAS number:
Molocular Weight:

کربنات پتاسیم

Carbonate of potash, Dipotassium carbonate, Sub-carbonate of potash, Pearl ash, Potash, Salt of tart
دی پتاسیم کربنات ،کربنات پتاس ، خاکستر مروارید
سفید، جامد هیدروژنی
آزمایشگاهی|صنعتی
Potassium carbonate
K2CO3
Product Nu:
CAS number: 584-08-7
Molocular Weight: 138.21

دکستروز (دی گلوکز)

D-Glucose
دی گلوکز
پودر سفید رنگ
آزمایشگاهی
Dextrose
C6H12O6
Product Nu:
CAS number: 50-99-7
Molocular Weight: 180.156 g/

سیلیس

Quartz, Silica, Silicic oxide, Crystalline silica, Pure Silica
اکسید سیلیس، سیلیسیم دی اکسید، اکسید سیلیکون، اکسید سیلیسیم، سیلیکون اکسید
جامد شفاف
آزمایشگاهی|صنعتی
Silicon dioxide
SiO2
Product Nu:
CAS number: 7631-86-9
Molocular Weight: 60.08

پتاسیم سدیم تارترات

E۳۳۷- Seignette's salt- Rochelle salt
نمک راشل
پودر سفید رنگ همانند نمک
آزمایشگاهی|صنعتی
Potassium sodium tartrate
KNaC4H4O6·4H2O
Product Nu:
CAS number: 304-59-6
Molocular Weight: 282.1

اسید سولفوریک

Oil of vitriol, Sulphuric acid, Dihydrogen sulfate, Mattling acid
سولفوریک اسید، جوهر گوگرد، سولفات هیدروژن
مایع بی رنگ
آزمایشگاهی|صنعتی
Sulfuric acid
H2SO4
Product Nu:
CAS number: 7664-93-9
Molocular Weight: 98.079

مقالات تخصصی مواد شیمیایی