راهنمای کار با مواد شیمیایی

راهنمای حفاظت از مجاری تنفسی: بخار و گرد و غبار مواد شیمیایی، آلوده و سمی بوده و باعث تحریک دستگاه تنفسی می شوند. لذا حفاظت از دستگاه تنفسی در اینگونه شرایط ضرورت پیدا می کند. از این رو استفاده از ماسک (ماسک ضد اسید) با فیلتری که قابلیت حذف گازهای آلی و معدنی را داشته باشد، الزامی است. در صورت استنشاق مواد شیمیایی سمی در ابتدا منبع مولد آلودگی را برطرف کرده و فرد را به هوای آزاد ببرید. اگر فرد در تنفس خود دچار اشکال شده بود به وی ماسک اکسیژن وصل کنید و سریعا به پزشک مراجعه فرمایید. راهنمای حفاظت از چشم : بدلیل قابلیت جذب سطحی بالای چشم ، گرد و غبار، مواد مذاب، اسیدها و مواد شیمیایی براحتی جذب چشم می شود. لذا در صورت کار با مواد شیمیایی استفاده از عینک ایمنی مخصوص و ماسک پوشاننده صورت الزامی است.


محصولات شیمیایی

اسید بوریک

Orthoboric acid, Boracic acid, Sassolite, Optibor, Borofax
بوریک اسید، بوراسیک اسید، اورتوبوریک اسید
جامد بلوری سفید
آزمایشگاهی|صنعتی
Boric acid
BH3O3
Product Nu:
CAS number: 10043-35-3
Molocular Weight: 61.83

پودر نقره

Silver metal powder, Powder of silver
پودر فلز نقره، نقره پودری
پودر فلزی نقره ای درخشان
آزمایشگاهی|صنعتی
Silver powder
Ag
Product Nu:
CAS number: 7440-22-4
Molocular Weight: 107.87

آلومینیوم

aluminium, aluminum
آلومینیوم
فلز نقره ای رنگ مایل به سفید
آزمایشگاهی|صنعتی
Aluminium
Al
Product Nu:
CAS number: 7429-90-5
Molocular Weight: 26.98

دی سدیم پیرو فسفات

Diphosphoric acid-Sodium acid pyrophosphate-SAPP
سدیم اسید پیروفسفات-دی سدیم دی هیدروژن دی فسفات
پودر سفید رنگ
آزمایشگاهی|صنعتی
Disodium pyrophosphate
Na2H2P2O7
Product Nu:
CAS number: 7758-16-9
Molocular Weight: 221.94

متانول

Carbinol, Hydroxymethane, Methyl alcohol, Methyl hydroxide, Methylic alcohol, Wood alcohol
الکل متیلیک، کربونیل، متیلیک الکل، هیدروکسی متان، متیل الکل، متیل هیدروکساید، الکل چوب
مایع بیرنگ
آزمایشگاهی|صنعتی
Methanol
CH3OH
Product Nu:
CAS number: 67-56-1
Molocular Weight: 32.04

پارا زایلین

آزمایشگاهی|صنعتی
P Xylene
C₈H₁₀
Product Nu:
CAS number: 106-42-3
Molocular Weight: 106.16

سولفات سدیم

Sodium sulphate ,Sulfate of sodium, Glauber's salt, Disodium sulfate
سدیم سولفات ، تناردیت ، نمک گلوبر دکاهیدرات ، نمک اسید سولفوریک
جامد سفید
آزمایشگاهی|صنعتی
Sodium sulfate
Na2SO4
Product Nu:
CAS number: 7757-82-6
Molocular Weight: 142.04

نانوذرات مس

Nano Copper , Nano Cu, Cu Nanoparticles
نانو مس، نانو پودر مس، نانو کلوئید مس، نانو مس کلوییدی
سیاه مایل به قهوه ای
آزمایشگاهی
Copper nanoparticles
Cu
Product Nu:
CAS number: 7440-50-8
Molocular Weight: 63.55

مقالات تخصصی مواد شیمیایی