مواد شیمیایی تشکیل دهنده خاک کدام است؟

خاک متشکل از طیف گسترده‌ای از عناصر شیمیایی است. مقادیر بسیار زیاد برخی از این مواد شیمیایی تشکیل دهنده خاک مانند آلومینیوم و سرب برای گیاهان مضر هستند، در حالی که برخی دیگر از این مواد شیمیایی به رشد و تکثیر گیاهان در فرآیندهای مختلف شیمیایی و متابولیکی کمک میکنند و عدم دسترسی کافی به این مواد شیمیایی میتواند مانع رشد و تولیدمثل شود. در دسترس بودن عناصر شیمیایی تشکیل دهنده خاک با توجه به شرایط خاک از جمله ترکیبات موجود در خاک، میزان بارندگی و pH خاک متفاوت است. خوشبختانه، باغبانان و کشاورزان با توجه به این شرایط میتوانند اطمینان حاصل کنند که گیاهان دسترسی کافی به این مواد شیمیایی دارند. در ادامه ده عنصر و ماده شیمیایی موجود در خاک به اختصار توضیح داده شده است.

مواد شیمیایی تشکیل دهنده خاک کدام است؟

مواد شیمیایی تشکیل دهنده خاک کدام است؟

پتاسیم: پتاسیم برای رشد و نمو گیاهان یک عنصر شیمیایی بسیار ضروری است و به رشد و تولیدمثل گیاهان کمک میکند. پتاسیم به عنوان یکی از مواد شیمیایی تشکیل دهنده خاک به تنظیم میزان جذب و خروج آب، فعالسازی آنزیمها و فراوری پروتئین کمک میکند. از اینرو، کمبود پتاسیم منجر به کاهش رشد، تضعیف ریشه و کاهش تولید محصولات زراعی میشود. بنابراین، وجود مقدار مناسب پتاسیم در خاک برای استفاده گیاهان بسیار مهم و حیاتی است. مانند بسیاری از عناصر شیمیایی، افزایش مقدار مواد آلی موجود در خاک از طریق کمپوست و کود گیاهی، راهی مناسب برای تأمین پتاسیم مورد نیاز گیاهان است، اما افزودن خاکستر چوب‌های بادوام و یا نوعی جلبک دریایی از دیگر روشهای ارگانیک برای افزایش حضور این عنصر شیمیایی در خاک میباشد.


کلسیم: کلسیم برای گیاهان همانند انسان اهمیت دارد. این ماده و عنصر شیمیایی به حفظ ساختار گیاهان کمک می کند. در حالی که بدن انسان برای تشکیل استخوان از کلسیم استفاده میکند، گیاهان از این ماده شیمیایی در تشکیل دیواره‌های سلولی خود بهره میبرند. کلسیم با تقویت سلولها در محافظت از گیاه در برابر بیماری و گرما نقش بسزایی دارد. این عنصر شیمیایی در دیواره‌های سلول باقی می‌ماند و از اینرو، بر خلاف بسیاری از عناصر شیمیایی دیگر که گیاهان از آن استفاده میکنند، کلسیم از طریق ساقه و برگها جذب نمیشود. گیاه در طی فرآیند خروج آب، کلسیم را به صورت محلول جذب میکند و اغلب ترکیبات فسفری تشکیل میدهد. به همین ترتیب، در مناطقی با بارندگی کم و دمای سرد ممکن است سطح کلسیم در گیاهان کاهش یابد. در نتیجه، برگها و شاخه‌های جوان درهم پیچیده یا سوخته و یا میوه‌های آسیب دیده همگی میتواند نشانه کمبود کلسیم باشند.

مواد شیمیایی تشکیل دهنده خاک کدام است؟

مواد شیمیایی تشکیل دهنده خاک کدام است؟

فسفر: فسفر عامل اصلی در فرآیندهای متابولیکی یک گیاه یعنی فتوسنتز (انتقال انرژی تولید شده توسط فتوسنتز به تمام قسمتهای گیاه و تجزیه کربوهیدراتها) است. گیاهان فسفر را به صورت محلول جذب میکنند و از آنجا که بیشتر فسفر موجود در خاک به صورت غیرقابل انحلال است، باغبانان وکشاورزان باید از وجود منبع فسفر مناسب و همچنین رطوبت کافی اطمینان حاصل کنند. برگهای قدیمی گیاهان فاقد فسفر کافی، بنفش رنگ میشوند. سریعترین روش ارگانیک برای افزایش سطح فسفر در خاک افزودن ماهی و استخوان به خاک است.
نیتروژن:
احتمالاً نیتروژن مهمترین عنصر و ماده شیمیایی مورد نیاز گیاهان است. مطمئناً وجود مقادیر مورد نیاز این ماده شیمیایی مغذی منجر به رشد سالم گیاهان میشود. گیاهان از نیتروژن در تشکیل پروتئینها (سازه‌های ساختار گیاهان) و کلروفیل برای تولید انرژی استفاده میکنند. باکتریها و میکروارگانیسمها نیتروژن موجود در مواد آلی را به نیتراتهایی تبدیل میکنند که برای ریشه گیاه در دسترس قرار میگیرد. برخی از گیاهان، به ویژه حبوبات، با همراهی باکتریها نیتروژن را در گره‌های ریشه‌ خود تولید میکنند و از آنجا که سایر گیاهان نیز به آن دسترسی پیدا میکنند، کاشت حبوبات در یک واحد صنفی تکنیکی متداول برای تأمین مناسب نیتروژن بشمار میرود.


آهن: آهن موجود در خاک به عنوان یک عنصر و ماده شیمیایی در درجه اول ناشی از تجزیه رسوبات معدنی مانند سنگ و سنگ است. گیاهان تنها مقادیر کمی از این ماده شیمیایی را استفاده میکنند، اما این سطح پایین آهن نقش مهمی در شکل‌گیری کلروفیل گیاه و فعالیت آنزیمی آن دارد. آهن همچنین به گیاه برای تولید و فرآوری نیتروژن کمک میکند. گیاهان از طریق خروج رطوبت، آهن جذب نمیکنند، بلکه این کار را از طریق فرآیندهای شیمیایی در ریشه‌ها انجام میدهند. اگر درصد قلیایی خاک بالا باشد، از جذب آهن جلوگیری میشود. افزودن کود دامی کمپوست روش مطلوبی برای افزایش سطح آهن در خاک است.
منیزیم: منیزیم نیز به عنوان ماده اصلی کلروفیل (رنگدانه سبز رنگ که در فتوسنتز نقش دارد)، به تنفس و سنتز نیتروژن در گیاه کمک میکند. منیزیم به عنوان یک عنصر و ماده شیمیایی از طریق مواد آلی در دسترس گیاهان قرار میگیرد و به صورت محلول در رطوبت توسط گیاه جذب میشود. بنابراین، مناطق دارای خاک خشک از کمبود منیزیم رنج می برند و این امر بر عملکرد محصول تأثیر میگذارد. علائم کمبود این ماده شیمیایی عبارتند از برگهای کم رنگ و ایجاد لکه‌های قرمز رنگ بر روی برگها. از آنجا که منیزیم یک عنصر متحرک و سیال است و برای جبران سطح پایین این عنصر، منیزیم در اطراف گیاه به حرکت در می‌آید، علائم کمبود این عنصر شیمیایی به احتمال زیاد در برگهای قدیمی‌تر و پایین‌تر ظاهر میشود. مواد آلی بهترین منبع تامین منیزیم خاک است.
روی: در حالی که گیاهان تنها به مقادیر کمی روی احتیاج دارند، وجود این ماده شیمیایی برای رشد آنها ضروری است زیرا به سنتز پروتئینها و تولید هورمونهای رشد کمک میکند. در واقع، محصولات زراعی مانند گندم و ذرت به طور ویژه مستعد کمبود روی هستند و تامین این عنصر شیمیایی برعهده یکی از محرکهای اصلی یعنی کودهای معدنی در سیستمهای کشاورزی تک دانه قرار میگیرد. اگر خاک فاقد میزان مناسب روی باشد، ممکن است تعداد محصولات زراعی کاهش یابد، شکل میوه‌ها و سبزیجات ناهموار میشود و روند رسیده شدن آنها به خوبی پیش نمیرود. کاهش رشد و بروز ویژگیهای نامتعارف در برگها از جمله رنگ غیرطبیعی آنها مانند وجود نوار یا لکه بر روی آنها برخی از علائم کمبود روی است. افزودن مواد آلی به خاک بهترین روش برای حصول اطمینان از وجود میزان کافی روی است.
مس:
 مس به عنوان یک عنصر و ماده شیمیایی موجود در خاک برای فعالیت مناسب آنزیمها در گیاهان و همچنین رشد بذرها و تشکیل کلروفیل بسیار حائز اهیمت است. پیچ خوردن نوک برگها یا از بین رفتن آنها علائم کمبود این ماده شیمیایی میباشند. به طور کلی، خاکهایی با بافت ریزتر و نیز خاکهایی که pH کمتری دارند، حاوی مس بیشتری هستند. از آنجا که این ماده شیمیایی پیوندهایی با ذرات مواد آلی ایجاد می کند، افزودن کمپوست به خاک باعث حصول اطمینان از وجود مقادیر کافی این عنصر شیمیایی برای گیاهان میشود. 

گوگرد: گوگرد توسط ریشه گیاه به عنوان یون سولفات جذب میشود. به طور معمول، غلظت گوگرد به عنوان یک ماده شیمیایی بین ۰.۱ تا ۰.۴ درصد متغیر است. کمبود این ماده شیمیایی منجر به کاهش رشد گیاهان میشود: گیاهانی با رشد کم و ساقه‌های باریک. برخی از افراد کمبود گوگرد را با کمبود نیتروژن به دلیل ایجاد مشکل در رشد گیاه اشتباه میگیرند. مشکلات ناشی از کمبود گوگرد ابتدا در برگهای جوانتر ظاهر میشود، در حالی که مشکلات ناشی از کمبود نیتروژن در مرحله اول در برگهای قدیمی‌تر مشاهده میشود. وجود این ماده شیمیایی برای عملکرد مناسب اسیدهای آمینه گیاه بسیار ضروری است.


فروش انواع مواد شیمیایی موجود در خاک

سایت فروش مواد شیمیایی ۳۰O۲ یک سایت در جهت فروش مواد شیمیایی در اصفهان از جمله فروش انواع اسیدهای شیمیایی قوی و ضعیف به صورت اینترنتی، تحت برندهای مطرحی همچون مرک، سیگما آلدریچ و ... موجب تسهیل در امر خرید مواد شیمیایی مختلف میشود. فروش انواع مواد شیمیایی موجود در خاک نیز به عنوان یکی از مواد شیمیایی پرفروش در این سایت انجام میشود. جهت خرید این مواد شیمیایی به قسمت فروشگاه سایت مراجعه کرده و یا بر روی خرید انواع مواد شیمیایی موجود در خاک کلیک کنید.

مقالات تخصصی مواد شیمیایی