آیا کربومر، ابر جاذب آب است؟

هیدروژل چیست؟

هیدروژل، آبژل، ابرجاذب یا سوپرجاذب شبکه ای از زنجیره های پلیمری پیوند خورده آب دوست است که گاهی به صورت ژل کلوئیدی قابل مشاهده میباشد که در آن آب عامل پراکندگی است. ابرجاذب یک جامد سه بعدی از زنجیرهای پلیمری آب دوست می باشد که توسط پیوندهای عرضی به هم متصل شده‌اند. به دلیل وجود پیوندهای عرضی طبیعی، یکپارچگی ساختاری شبکه ابرجاذب در مقادیر زیاد آب حل نمی شود. ابرجاذب ها، شبکه های پلیمری طبیعی یا مصنوعی با قدرت جذب بسیار بالا می باشند که می توانند بیش از ۹۰٪ آب جذب کنند.

آیا کربومر، ابر جاذب آب است؟

موارد استفاده معمول از ابرجاذب ها موارد استفاده معمول از ابرجاذب ها
• الکترودهای پزشکی EEG و ECG (نوارهای مغزی) با استفاده از ابرجاذب های متشکل از پلیمرهای متقاطع (پلی‌اتیلن گلیکول، polyAMPS (پلی (۲ آکریل آمیدو ۲ متیل ۱ اسید پروپانسولفونیک) و پلی‌وینیل‌پیرولیدون).
• ابرجاذب های حساس از لحاظ زیست محیطی (که به آنها "ژل های هوشمند" نیز گفته میشود) توانایی تشخیص تغییرات pH، دما یا غلظت متابولیت و آزاد کردن بار خود در نتیجه چنین تغییری را دارا می باشند.
• ابرجاذب های قابل تزریق که می توانند به عنوان حامل دارو برای درمان بیماری ها یا به عنوان حامل سلول برای اهداف بازسازی یا مهندسی بافت استفاده شوند.
• سیستم های دارورسانی با آزادسازی یا رهش مداوم، مقاومت یونی، pH و دما می توانند به عنوان یک عامل محرک برای کنترل آزادسازی دارو استفاده شوند.
• ابرجاذب هایی مانند گلوکز یا آنتی ژن ها که به مولکول های خاص حساس می باشند، می توانند به عنوان حسگرهای زیستی و همچنین در DDS استفاده شوند.
• ابرجاذب ها به عنوان چارچوب در مهندسی بافت با تقلید از محیط کوچک سه بعدی سلول ها میتوانند باعث ترمیم سلول های انسانی بافت ها شوند.
• مواد مشابه بافت مخاط حیوانات برای بررسی خواص چسبندگی سیستم های دارورسانی.
• بررسی عملکردهای بیومکانیکی سلول ها هنگام ترکیب با میکروسکوپ هولوتوموگرافی
• از دیواره های پوشش داده شده با ابرجاذب برای کشت سلولی استفاده میشود.
• جاذب، جلوگیری از پوسته پوسته شدن و شکنندگی بافت های مرده و فیبروزی.
• در پوشک های یکبار مصرف برای جذب ادرار یا در دستمال های بهداشتی.
• لنزهای چشمی (هیدروژل های سیلیکونی، پلی‌اکریل‌آمید، پلی ماکن).
• پانسمان برای ترمیم سوختگی یا سایر زخم های قابل ترمیم.
• ریزذرات برای نگهداری رطوبت خاک در مناطق خشک.
• محل ذخیره آب در دارورسانی موضعی.
• فشرده سازی نقاط کوانتومی.
• تولید برق ترمودینامیکی.
• ایمپلنت های پستان.
• مواد منفجره ژل-آب.
• دارورسانی.
• چسب.

شیمی ابرجاذب ها

ابرجاذب ها ترکیبات رایج شامل پلی وینیل الکل، پلی اتیلن گلیکول، سدیم پلی اکریلات، پلیمرهای اکریلات و کوپلیمرها به همراه مقادیر فراوان گروه های آب دوست و پروتئین های طبیعی مانند کلاژن، ژلاتین و فیبرین هستند. پیوندهای عرضی که پلیمرهای هیدروژل را به هم متصل می کنند، به دو گروه کلی، فیزیکی و شیمیایی، تقسیم میشوند. ابرجاذب تولید شده از طریق استفاده از پیوندهای عرضی فیزیکی، گاهی هیدروژل 'برگشت پذیر' نامیده می شود. ابرجاذب هایی که به این روش تولید می شوند، گاهی ابرجاذب های "دائمی" نیز نامیده می شوند. ابرجاذب ها نیز به دلیل دارا بودن مقادیر قابل توجه آب، دارای درجه انعطاف پذیری بسیار مشابه بافت طبیعی هستند. ابرجاذب ها به عنوان "مواد هوشمند" حساس می توانند سیستم های شیمیایی را کپسوله یا فشرده کنند که در اثر تحریک توسط عوامل خارجی مانند تغییر pH، ممکن است باعث آزاد شدن ترکیبات خاصی مانند گلوکز، در بیشتر موارد توسط فرایند ژل-سل به مایع، در محیط شوند. پلیمرهای شیمی-مکانیکی عمدتا ابرجاذب هایی نیز هستند که با تحریک باعث تغییر حجم آنها میشود و می توانند به عنوان محرک یا حسگر عمل کنند.

آیا کربومر، ابر جاذب آب است؟

خصوصیات مکانیکی ابرجاذب ها خصوصیات مکانیکی ابرجاذب ها
ابرجاذب ها دارای طیف وسیعی از خواص مکانیکی هستند و یکی از دلایل اصلی کاربرد عمده ابرجاذب ها یا هیدروژل ها همین خواص مکانیکی گسترده آنها می باشد. با اصلاح غلظت پلیمر یک هیدروژل (یا برعکس، غلظت آب)، مدول یانگ یا مدول الاستیسیته، مدول برشی و مدول ذخیره سازی می توانند از ۱۰ پاسکال تا ۳ مگاپاسکال متغیر باشد. با تغییر غلظت پیوند عرضی، تأثیر مشابهی را می توان مشاهده کرد. این تنوع سختی مکانیکی دلیل کاربردهای زیست پزشکی ابرجاذب ها است. ابرجاذب ها دارای دو ویژگی مکانیکی مهم، یعنی کشسان لاستیکی و خاصیت ویسکوالاستیسیته هستند.
کشسان لاستیکی

در حالت غیرمتورم، هیدروژل ها یا ابرجاذب ها می توانند به عنوان ژل های شیمیایی دارای پیوندهای عرضی الگوبرداری شوند که داخل آنها این سیستم می تواند به عنوان یک شبکه پلیمری پیوسته توصیف شود.
خاصیت ویسکوالاستیسیته

به منظور توصیف ویژگی های تنش زدایی و خزش ابرجاذب ها، می توان از انواع مدل های پارامترهای فشرده فیزیکی استفاده کرد. این روش های مدل سازی بسیار متفاوت و بسیار پیچیده هستند، بنابراین، معمولاً از شرح تجربی Prony Series برای توصیف رفتار ویسکوالاستیسیته در ابرجاذبها استفاده می شود.

پاسخ محیطی

حساسیت محیطی که معمولاً در ابرجاذب ها دیده می شود، پاسخ به دما است. بسیاری از پلیمرها یا ابرجاذب ها از نظر انتقال فاز، وابسته به دما هستند که می تواند به عنوان درجه حرارت محلول بحرانی فوقانی (UCST) یا درجه حرارت حلال بحرانی پایین (LCST) طبقه بندی شود. انحلال پذیری پلیمرهای UCST در آب در دمای بالاتر افزایش می یابد که این خود با افزایش دما منجر به انتقال هیدروژل های UCST از حالت ژل (جامد) به حالت محلول (مایع) می شود (شبیه به رفتار نقطه ذوب مواد خالص). این پدیده همچنین باعث می شود هیدروژل های UCST با افزایش دما، در حالی که پایینتر از UCST هستند، منبسط شوند (افزایش نسبت تورم آنها). با این وجود، پلیمرهای دارای LCST وابستگی معکوس (یا منفی) به دما نشان می دهند، جایی که انحلال پذیری در آب در دماهای بالاتر کاهش می یابد. ابرجاذب های LCST با افزایش دما از یک محلول مایع به یک ژل جامد تبدیل می شوند و همچنین با افزایش دما در حالی که بالاتر از LCST هستند، منقبض می شوند (کاهش نسبت تورم آنها). براساس پاسخ های حرارتی مختلف، ابرجاذب ها دارای کاربردهای مختلفی هستند؛ به عنوان مثال، در زمینه پزشکی، هیدروژل های LCST به دلیل قابلیت تزریق (مایع) در دمای اتاق و سپس پس از قرار گرفتن در معرض دمایی بالاتر از دمای بدن انسان، تبدیل به یک ژل جامد سخت شدن، به عنوان سیستمهای دارورسانی مورد استفاده قرار می گیرند. PH، گلوکز، سیگنال های الکتریکی، نور، فشار، یون ها، آنتی ژن ها و غیره سایر محرک هایی هستند که هیدروژل ها می توانند به آنها پاسخ دهند.

آیا کربومر، ابر جاذب آب است؟

کربومر به عنوان یک ابرجاذب کربومر به عنوان یک ابرجاذب
یکی دیگر از کاربردهای ابرجاذب ها به عنوان ابرجاذب زیست چسب در محصولات بهداشتی و مراقبت از پوست است که دارای مزایای مهمی مانند مقاومت طولانی مدت در محل استفاده و کاهش دفعات تجویز محصول است. هشت نوع هیدروژل یا ابرجاذب با استفاده از ترکیبات دوگانه یک پلیمر اولیه (هموپلیمر کربومر نوع C (کربوپل ۹۸۰) یا نمک پتاسیم کاپا کاراگینان (Gelcarin® GP ‐ ۸۱۲ NF)) و یک پلیمر ثانویه (کوپلیمر کربومر نوع B (Pemulen ™ TR ‐ ۱)، صمغ زانتان یا صمغ گوار) فرموله میشوند. ابرجاذب ها با استفاده از روش های فیزیکی-شیمیایی (اندازه گیری رئولوژیکی دینامیکی، اندازه گیری قابلیت گسترش و چسبندگی) و حسی (CATA) مشخص می شوند. فرمولاسیون ابرجاذبها عموما یک رفتار رئولوژیکی الاستیک را نشان میدهد. ویسکوزیته پیچیده ابرجاذب های هموپلیمر کربومر نوع C بیشتر از ابرجاذب های کاپا کاراگینان است. به علاوه، مقادیر ویسکوزیته پیچیده به پلیمر ثانویه موجود در فرمولاسیون بستگی دارد.
تفاوت های قابل توجهی بین ابرجاذب ها در نیروی جداسازی، کار چسبندگی و توزیع نتایج قطر مشاهده میشود. ارتباط نگاشت تصویری با CATA تعیین شباهت ها و تفاوت ها در بین نمونه ها را ممکن میسازد. تکنیک های فیزیکی-شیمیایی و حسی شناسایی فرمولاسیون های ابرجاذب زیست چسب را با ویژگیهای مثبت برای مصارف بهداشتی-آرایشی امکان پذیر می کند. فرمول هایی که ترکیب هموپلیمر کربومر نوع C با صمغ زانتان یا با کوپلیمر کربومر نوع B در محصولات زیست چسب مراقبت از پوست امیدوارکننده ترین فرمولاسیون است. امروزه، سیستم های دارورسانی برای رهاسازی کنترل شده و هدفمند داروها در حال توسعه مداوم هستند و به شما امکان می دهند از روش های درمانی بهتر و موثرتری بهره مند شوید. مهندسان شیمی به لطف دانش میان رشته ای خود، از دانش کامل پدیده های حمل و نقل تا تحولات ماده، نقشی اساسی در توسعه این سیستم های نوآورانه ایفا می کنند. در این مورد، برخی از ابرجاذب های مبتنی بر پلیمر ایجاد و مشخص شده تا اثر آنها به عنوان سیستمهای رهاسازی کنترل شده داروها و امکان خواص ضد میکروبی ذاتی این ابرجاذب ها بررسی شود. در اینجا، از دو فرمول مختلف مبتنی بر کربومر، به خصوص به دلیل سادگی و کاربردهای بالقوه، استفاده شده است.
در حالت اول، از پلی اتیلن گلیکول به عنوان عامل اتصال متقابل استفاده میشود و مواد از طریق انتقال فیزیکی-شیمیایی با تابش مایکروویو بدست می آیند. در حالت دیگر، از یک پلی اتیامین استفاده می شود و شبکه بندی با استفاده از یک ماده اتصال دهنده خاص با تبدیل شیمیایی به دست می آید. مواد از نظر ساختار، رفتار تورم، خصوصیات رئولوژیکی، مورفولوژی و فعالیت ضد میکروبی مشخص میشوند. در نهایت، اثربخشی این فرمولاسیون ها به عنوان سیستم هایی برای رهاسازی کنترل شده داروها با استفاده از شبه داروها در اندازه های مختلف مورد آزمایش قرار می گیرند.

فروش کربومر فروش کربومر
سایت فروش مواد شیمیایی ۳۰O۲ یک سایت در جهت فروش مواد شیمیایی در اصفهان از جمله فروش انواع اسیدهای شیمیایی قوی و ضعیف به صورت اینترنتی، تحت برندهای مطرحی همچون مرک، سیگما آلدریچ و ... موجب تسهیل در امر خرید مواد شیمیایی مختلف میشود. انواع کربومری نیز به عنوان یکی از مواد شیمیایی پرفروش در این سایت انجام میشود. جهت خرید این مواد شیمیایی به قسمت فروشگاه سایت مراجعه کرده و یا بر روی خرید کربومر کلیک کنید.

محصولات مشابه

نانوذرات کاربید تنگستن

Tungsten Carbide Nanopowder, Tungsten Carbide Nanoparticles, WC Nanopowder, Nano WC
نانو پودر کاربید تنگستن، نانوذرات تنگستن کارباید، نانو پودر تنگستن کارباید
آزمایشگاهی
WC nanoparticles
WC
Product Nu:
CAS number: 12070-12-1
Molocular Weight: 195.86

نانو گرافن اکساید

Nano Graphene Oxide Powder, GO nanopowder
نانو گرافن اکسید، پودر نانو گرافن اکساید، پودر نانوگرافن اکسید، گرافن اکساید
آزمایشگاهی
Nano Graphene Oxide
Product Nu:
CAS number: 1034343-98-0
Molocular Weight:

نانوذرات کاربید بور

Boron Carbide Nanoparticles, Boron Carbide Nanopowder, B۴C Nanopowder, Nano B۴C
نانو پودر کاربید بور، نانوذرات بور کارباید، نانو پودر بور کارباید
آزمایشگاهی
B4C nanoparticles
B4C
Product Nu:
CAS number: 12069-32-8
Molocular Weight: 55.25

نانو گرافن

Nano Graphene Powder
پودر نانو گرافن، نانوگرافن، گرافن، پودر گرافن
آزمایشگاهی
Nano Graphene
C
Product Nu:
CAS number: 7782-42-5
Molocular Weight: 12.01

نانوذرات اکسید تیتانیوم

Titanium dioxide nanoparticles, Nano TiO۲, TiO۲ nanopowder, Titanium dioxide nanopowder
نانو پودر دی اکسید تیتانیوم، نانو ذرات تیتانیوم دی اکسید، آناتاز، روتایل
آزمایشگاهی
TiO2 Nanoparticles
TiO2
Product Nu:
CAS number: 13463-67-7
Molocular Weight: 79.866

نانوذرات کاربید تیتانیوم

Titanium Carbide nanoparticles, Titanium Carbide Nanopowder, Nano TiC, TiC nanoparticles
نانو پودر کاربید تیتانیوم، نانو پودر تیتانیوم کاربید، نانو ذرات تیتانیوم کارباید
آزمایشگاهی
TiC nanoparticles
TiC
Product Nu:
CAS number: 12070-08-5
Molocular Weight: 59.89

نانوذرات اکسید سیلیسیم

Silicon Dioxide Nanoparticles, Silica Nanoparticles
نانوذرات دی اکسید سیلیسیم، نانو سیلیکا، نانوذرات سیلیکا، نانو پودر سیلیکا، نانو پودر اکسید سیلیسیم
آزمایشگاهی
SiO2 Nanoparticles
SiO2
Product Nu:
CAS number: 7631-86-9
Molocular Weight: 60.08

نانولوله های کربنی چند دیواره

Multiwall Carbon Nanotubes, Multi-Walled Carbon Nanotubes
نانوتیوب های کربنی چند دیواره
آزمایشگاهی
MWCNTs
C
Product Nu:
CAS number: 308068-56-6
Molocular Weight:

مقالات تخصصی مواد شیمیایی