تعیین یونهای کلرید در آب و سیالات حفاری در میادین نفتی با نیترات نقره

کاربردهای خاص نیترات نقره

نیترات نقره یک ترکیب بی ‌رنگ، با نحلال پذیری بالا و سمی است و به سادگی به فلز نقره احیا می‌شود. در صنعت از آن در تهیه ترکیبات نقره، آینه‌های نقره و جوهر استفاده می‌شود. نیترات نقره به دو شکل مایع و جامد در دسترس است. نوع جامد آن شفاف، کریستالی و بی رنگ است، اما در حضور مواد آلی و در معرض نور به رنگ خاکستری و یا سیاه مایل به خاکستری تغییر میکند. AgNO۳ چه به صوت مایع و چه به صورت جامد در آب و گیلیسیرین به راحتی قابل انحالال است، اما با اغلب الکل ها به خوبی واکنش نمی دهد و برای انحلال پذیری به حرارت نیاز دارد. نیترات نقره، شناخته شده ترین ترکیب نقره است و برای تولید ماده فوتوسنتز هالید نقره به طور گسترده استفاده می شود. محلول نیترات نقره در معرض نور به سادگی قابل تجزیه است. تعیین یونهای کلرید در آب و سیالات حفاری در میادین نفتی با نیترات نقره را می توان به عنوان یک امر مهم در نظر داشت. کارشناسان سایت فروش مواد شیمیایی ۳۰o۲ می توانند در این رابطه اطلاعات بسیاری را تقدیم حضور تان نمایند.

تعیین یونهای کلرید در آب و سیالات حفاری در میادین نفتی با نیترات نقره

تعیین یونهای کلرید در آب و سیالات حفاری در میادین نفتی با نیترات نقره
نیترات نقره یک عامل اکسنده است و موجب انعقاد پروتئین با اثر خوردگی در بدن می شود. با حرارت دادن آن در دمای حداکثر ۴۴۴ درجه سانتی گراد به فلز نقره، نیتروژن اکسید و اکسیژن تجزیه می شود. در اثر اعمال جریان الکتریکی به محلول نقره نیترات، فلز نقره بر روی الکترود آند رسوب می کند. در آب و همچنین محلول آمونیاک به راحتی و در الکلها نسبتا حل می شود؛ در استون، بنزن و اسید سولفوریک و اسید نیتریک غلیظ نامحلول است. حلالیت آن در دمای ۲۰ درجه سانتی گراد تقریبا ۲۱۶ گرم در ۱۰۰ میلی لیتر آب است و محلول آبی آن دارای خاصیت اسیدی با pH حدود ۶-۵ میباشد. علیرغـم آنکـه مواد تشکیل دهنده اصلـی نفت خـام تولید شده در میادیـن و مخـازن، مـواد هیدروکربنـی میباشـد، اما ناخالصیهـای دیگـری نظیر آب، نمک، سـولفید هیـدروژن، دیاکسـیدکربن نیز در نفت خـام موجـود هستند. عمده ایـن ناخالصیهـا در درون نفت خـام و در مخازن زیرزمینی تشـکیل و همـراه با نفت خـام از چاه هـا تولیـد میشـوند. از طرفـ دیگر، ناخالصیهـای دیگـری نیز در نفت خـام وجود دارنـد کـه حیـن فراینـد تولیـد و به دلایـل مختلفـ از جمله کنترل تولیـد، کنترل خوردگـی و غیره بـه نفت خـام اضافـه میشـوند. از جملـه ایـن ناخالصیهـا که جـز ماهیت نفت خام محسـوب نمیشـود و در فرآینـد تولیـد و فـرآوری نفـت دخیل نیستند، ترکیبات کلرایدآلی اسـت. خرید نیترات نقره از سایت ۳۰o۲ در کمترین زمان ممکن امکانپذیر است و شما عزیزان در کمترین زمان ممکن می توانید به این مهم دست یابید.

کاربردهای نیترات نقره کاربردهای نیترات نقره
از جمله موارد مصرف و کاربردهای نیترات نقره عبارتند از:
۱. در خلوص بالا در تهیه نمک های نقره برای عکاسی و ماده آغازین برای عکاسی بر پایه مواد شیمیایی
۲. در بیولوژی معمولا در رنگ آمیزی ژل های پروتئینی برای رنگ آمیزی پروتئین ها
۳. به عنوان شناساگر برای یون های کربنات ،هیدروکسید، سولفید و فسفات
۴. تولید آینه های نقره، رنگ مو، نقره کاری، تولید جوهر نامرئی و ماندگار
۵. میادین نفتی برای تعیین یون های کلرید در آب و سیالات حفاری
۶. محیط آزمایشگاهی به عنوان شناساگر یون های کلر، برم و ید
۷. در تزیینات و آبکاری اشیا
۸. صنعت ساخت و تولید آینه
با توجه به کاهش منابع نفتی موجود، افزایش تقاضای جهانی و قیمت بالای نفت، از فناوری های نوین برای استخراج بیشترین مقدار نفت از مخازن استفاده می شود. تنها ۲۰ تا ۳۵ درصد از نفت به صورت آنی میتواند با انرژی طبیعی مخزن تولید شود. روشهای ازدیاد برداشت، برای بازیافت مقادیر فراوان نفت خام موجود در حفره های سنگ مخزن که با استفاده از روشهای رایج قابل برداشت و بهره وری نیستند، توسعه یافته است. به دلیل نیمه عمر برداشت میادین نفتی ایران و منطقه و با افت فشار مخزن، فرایندهای ازدیاد برداشت از قبیل تزریق آب و یا گاز برای این میادین نفتی توصیه میشود. از میان این دو فرایند، تزریق آب اغلب به عنوان فرآیند برتر مورد توجه قرار گرفته است.

محصولات مشابه

نانولوله های کربنی چند دیواره

Multiwall Carbon Nanotubes, Multi-Walled Carbon Nanotubes
نانوتیوب های کربنی چند دیواره
آزمایشگاهی
MWCNTs
C
Product Nu:
CAS number: 308068-56-6
Molocular Weight:

نانوذرات کاربید تیتانیوم

Titanium Carbide nanoparticles, Titanium Carbide Nanopowder, Nano TiC, TiC nanoparticles
نانو پودر کاربید تیتانیوم، نانو پودر تیتانیوم کاربید، نانو ذرات تیتانیوم کارباید
آزمایشگاهی
TiC nanoparticles
TiC
Product Nu:
CAS number: 12070-08-5
Molocular Weight: 59.89

نانوذرات کاربید بور

Boron Carbide Nanoparticles, Boron Carbide Nanopowder, B۴C Nanopowder, Nano B۴C
نانو پودر کاربید بور، نانوذرات بور کارباید، نانو پودر بور کارباید
آزمایشگاهی
B4C nanoparticles
B4C
Product Nu:
CAS number: 12069-32-8
Molocular Weight: 55.25

نانوذرات کاربید تنگستن

Tungsten Carbide Nanopowder, Tungsten Carbide Nanoparticles, WC Nanopowder, Nano WC
نانو پودر کاربید تنگستن، نانوذرات تنگستن کارباید، نانو پودر تنگستن کارباید
آزمایشگاهی
WC nanoparticles
WC
Product Nu:
CAS number: 12070-12-1
Molocular Weight: 195.86

نانولوله های کربنی تک دیواره

Single-Walled Carbon Nanotubes
نانوتیوب های کربنی تک دیواره
آزمایشگاهی
SWCNTs
C
Product Nu:
CAS number: 308068-56-6
Molocular Weight:

نانو گرافن

Nano Graphene Powder
پودر نانو گرافن، نانوگرافن، گرافن، پودر گرافن
آزمایشگاهی
Nano Graphene
C
Product Nu:
CAS number: 7782-42-5
Molocular Weight: 12.01

نانوذرات اکسید سیلیسیم

Silicon Dioxide Nanoparticles, Silica Nanoparticles
نانوذرات دی اکسید سیلیسیم، نانو سیلیکا، نانوذرات سیلیکا، نانو پودر سیلیکا، نانو پودر اکسید سیلیسیم
آزمایشگاهی
SiO2 Nanoparticles
SiO2
Product Nu:
CAS number: 7631-86-9
Molocular Weight: 60.08

نانو گرافن اکساید

Nano Graphene Oxide Powder, GO nanopowder
نانو گرافن اکسید، پودر نانو گرافن اکساید، پودر نانوگرافن اکسید، گرافن اکساید
آزمایشگاهی
Nano Graphene Oxide
Product Nu:
CAS number: 1034343-98-0
Molocular Weight:

مقالات تخصصی مواد شیمیایی