آلومینا به عنوان یک کاتالیزور

به کارگیری آلومینا در کاتالیزور

اکسید آلومینیوم واکنشهای مفید مختلف صنعتی را کاتالیز می کند. یکی از عمده ترین کاربردها و موارد مصرف اکسید آلومینیوم یا آلومینا به عنوان کاتالیزور در فرآیند کلاوس برای تبدیل گازهای زائد سولفید هیدروژن به عنصر گوگرد در پالایشگاه ها است. همچنین از اکسید آلومینیوم برای دهیتراته کردن الکلها به آلکنها استفاده میشود. اکسید آلومینیوم به عنوان یک پشتیبان کاتالیزور برای بسیاری از کاتالیزورهای صنعتی مانند موارد استفاده شده در هیدروژناز و برخی از پلیمریزاسیون های زیگلر-ناتا استفاده می شود.

آلومینا به عنوان یک کاتالیزور

به کارگیری آلومینا در کاتالیزور

آلومینا همچنین دارای کاربردهایی در فرآیندهای جذب و به عنوان ماده غیرکاتالیزور در فرآیندهای کاتالیزوری - اتصال دهنده یا ماتریس فعال - می باشد. این کاربرد آلومینا به عنوان یک جزء مجزا در ترکیب کاتالیزوری که بستر متحرک فرآیند FCC را تشکیل می دهد، تحقق می یابد. در این فرآیند، جزء فعال کاتالیزوی یک زئولیت نوع فاجازیت (faujasites) است که معمولاً یک زئولیت earth-Y یا MgHY کمیاب است. با این وجود، مخلوط پودرهای مورد استفاده در راکتورهای FCC شامل چندین مولفه دیگر به عنوان کوکاتالیزور، اتصال دهنده و ماتریس فعال است. آلومیناهایی با مساحت سطح بالا یا پیش سازهای آنها مانند بوهمت ها به کاتالیزورها اضافه می شوند تا به عنوان جاذب نیکل عمل کنند. مواد اصلی این فرآیند معمولاً حاوی ترکیبات پورفیرین نیکل است که رسوب می کند. پس از آن یونهای نیکل به فلز تبدیل می شوند؛ بنابراین، یک کاتالیزور با فعالیت دهیدروژناسیون ناخواسته ایجاد می شود. پورفیرین های نیکل تمایل دارند ترجیحاً با سطح آلومینا واکنش نشان دهند، جایی که در حالت دو ظرفیتی تا حدی تثبیت می شوند و از این رو، مقدار نیکل فلزی تولید شده بر روی کاتالیزور کاهش می یابد. برای کسب اطلاعات بیشتر با تیم کارشناسی سایت فروش مواد شیمیایی ۳۰o۲ همراه باشید.


آلومیناها همچنین در تهیه کاتالیزورهای ساختاری نقش مهمی دارند. آنها می توانند در یا جزء تشکیل دهنده پشتیبان کاتالیزورهای ساختارمند باشند. آلومیناها را می توان به عنوان روکش ضدآب به شکل یک لایه با مساحت سطح بالا باعث شکل و فرم مناسب چارچوب هندسی برای پشتیبانی و پراکندگی فاز فعال کاتالیزوی میشود، مورد استفاده قرار داد یا می توان آنها را به عنوان پرایمر (آستر یا روکش اولیه)، لایه میانی بین تقویت کننده شکل و ساختار هندسی و روکشی که به عنوان چسب بین این دو لایه عمل می کند، استفاده کرد. خرید آلومینا یا اکسید آلومینیوم را با مراجعه به سایت فروش مواد شیمیایی ۳۰o۲ استارت بزنید.

اکسید آلومینیوم به عنوان یک کاتالیزور

آلومینا به عنوان یک کاتالیزور - سایت 30o2
نشان داده شده است که آلومینای فاقد قالب بندی زئولیت به طور ویژه یک کاتالیزور موثر برای شروع رادیکال است. آلومینای فاقد قالب بندی زئولیت در حالی تشکیل می شود که آلومینای دارای قالب بندی زئولیت از قالب زئولیت مشتق می شود. بنابراین، مقدار آلومینای فاقد قالب بندی زئولیت به آنچه در قالب زئولیت وجود دارد، محدود می شود. با افزودن یک فاز مصنوعی آلومینای فاقد قالب بندی زئولیت به زئولیت، می توان این محدودیت را برطرف کرد. مشخص شده است که افزودن ۱۰ الی ۱۵ درصد از وزن آلومینا به فاجازیت های مختلف با رسوب بخار از استیل استات آلومینیوم منجر به افزایش چشمگیر فعالیت کاتالیزورهای فعال می شود. آلومیناها همچنین پیش ماده آلومیناهای فلوراید و کلرید هستند که در اثر هالوژناسیون در محل (در راکتور کاتالیزوری) و همچنین برای آلومیناهای سیلیکاته، آلومیناهای دارای بور و سایر آلومیناهای اصلاح شده که در خارج از محل توسط واکنش های شیمیایی تولید می شوند.

محصولات مشابه

نانوذرات کاربید تیتانیوم

Titanium Carbide nanoparticles, Titanium Carbide Nanopowder, Nano TiC, TiC nanoparticles
نانو پودر کاربید تیتانیوم، نانو پودر تیتانیوم کاربید، نانو ذرات تیتانیوم کارباید
آزمایشگاهی
TiC nanoparticles
TiC
Product Nu:
CAS number: 12070-08-5
Molocular Weight: 59.89

نانولوله های کربنی تک دیواره

Single-Walled Carbon Nanotubes
نانوتیوب های کربنی تک دیواره
آزمایشگاهی
SWCNTs
C
Product Nu:
CAS number: 308068-56-6
Molocular Weight:

نانو گرافن

Nano Graphene Powder
پودر نانو گرافن، نانوگرافن، گرافن، پودر گرافن
آزمایشگاهی
Nano Graphene
C
Product Nu:
CAS number: 7782-42-5
Molocular Weight: 12.01

نانوذرات اکسید سیلیسیم

Silicon Dioxide Nanoparticles, Silica Nanoparticles
نانوذرات دی اکسید سیلیسیم، نانو سیلیکا، نانوذرات سیلیکا، نانو پودر سیلیکا، نانو پودر اکسید سیلیسیم
آزمایشگاهی
SiO2 Nanoparticles
SiO2
Product Nu:
CAS number: 7631-86-9
Molocular Weight: 60.08

نانولوله های کربنی چند دیواره

Multiwall Carbon Nanotubes, Multi-Walled Carbon Nanotubes
نانوتیوب های کربنی چند دیواره
آزمایشگاهی
MWCNTs
C
Product Nu:
CAS number: 308068-56-6
Molocular Weight:

نانو گرافن اکساید

Nano Graphene Oxide Powder, GO nanopowder
نانو گرافن اکسید، پودر نانو گرافن اکساید، پودر نانوگرافن اکسید، گرافن اکساید
آزمایشگاهی
Nano Graphene Oxide
Product Nu:
CAS number: 1034343-98-0
Molocular Weight:

نانوذرات اکسید تیتانیوم

Titanium dioxide nanoparticles, Nano TiO۲, TiO۲ nanopowder, Titanium dioxide nanopowder
نانو پودر دی اکسید تیتانیوم، نانو ذرات تیتانیوم دی اکسید، آناتاز، روتایل
آزمایشگاهی
TiO2 Nanoparticles
TiO2
Product Nu:
CAS number: 13463-67-7
Molocular Weight: 79.866

نانوذرات کاربید بور

Boron Carbide Nanoparticles, Boron Carbide Nanopowder, B۴C Nanopowder, Nano B۴C
نانو پودر کاربید بور، نانوذرات بور کارباید، نانو پودر بور کارباید
آزمایشگاهی
B4C nanoparticles
B4C
Product Nu:
CAS number: 12069-32-8
Molocular Weight: 55.25

مقالات تخصصی مواد شیمیایی