مواد شیمیایی ضد آتش را بشناسیم

یک ماده شیمیایی ضدآتش ماده‌ای است که برای کند یا متوقف کردن پیشرفت آتش یا کاهش شدت آن به کار میرود. این امر معمولاً با واکنشهای شیمیایی همراه است که باعث کاهش اشتعال سوخت رامیشود یا احتراق آن را به تاخیر میاندازد. مواد شیمیایی ضدآتش سوخت را از لحاظ فیزیکی و یا واکنشهای شیمیایی گرماگیرخنک میکند. مواد شیمیایی ضدآتش به اشکال پودر، ترکیب با آب، کف یا فومهای ضدآتش و ژلهای مقاوم در برابر آتش در دسترس هستند. این مواد شیمیایی همچنین به عنوان پوشش یا اسپری نیز مورد استفاده قرار میگیرند. این مواد معمولاً در ایستگاه های آتش نشانی به شکل هوایی یا زمینی استفاده میشود.
فوم
یا کف ضدآتش یک ماده شیمیایی برای خاموش کردن آتش و نقش آن خنک کردن آتش و قرار گرفتن به عنوان یک پوشش بر روی سوخت جهت جلوگیری از تماس آن با اکسیژن و در نتیجه سرکوب احتراق میباشد. سورفاکتانتها یا مواد فعال در سطح مورد استفاده باید کفی با غلظت کمتر از ۱٪ تولید کنند. سایر مؤلفه‌های کف ضدآتش عبارتند از حلالهای آلی مانند تری‌متیل_تری‌متیلن گلیکول و هگزیلن گلیکول، تثبیت کننده‌های کف مانند لوریل الکل و مواد شیمیایی ضدرسوب و خوردگی


کاربرد کفها و ژل‌های ضدآتش

هر نوع کف دارای کاربردی منحصر به فرد است؛ به عنوان مثال، فومهای دارای انبساط زیاد هنگام آتش گرفتن فضاهای محصور مانند زیرزمین یا پناهگاه استفاده میشوند. از کفهای دارای انبساط کم برای آتشهای کوچک استفاده میشود. AFFF مناسب ترین کف ضدآتش برای احتراق سوخت های جت، FFFP یک فوم ضدآتش برای آتشهای عمیق و AR-AFFF برای آتش ناشی از الکلها مناسب است. بیشترین انعطاف پذیری توسط AR-AFFF یا AR-FFFP حاصل میشود. AR-AFFF باید هنگام ترکیب بنزین با اکسیژن استفاده شود زیرا الکلها با تجزیه کف و عملا بی فایده کردن کف FFFP از تشکیل فیلم و پوشش بین کف FFFP و بنزین جلوگیری میکنند.
ژل‌های ضدآتش
یا مقاوم در برابر آتش دوغابهای پلیمری فوق جاذب دارای قوامی تقریباً شبیه به ژله‌های نفتی هستند. این مواد شیمیایی علاوه بر استفاده در حریقهای بسیار بزرگ و خودبه‌خود در صنعت فیلم برای محافظت از بدلکاران در برابر شعله هنگام فیلمبرداری از صحنه‌های اکشن فیلم استفاده میشوند. از ژلهای ضدآتش هنگام آتش‌سوزی حریقهای زودگستر برای اطفاء حریق منازل زمانی که آتش از ساعاتی قبل شعله ور شده است کاربرد دارد. این ژلهای ضدآتش هنگام فیلمبرداری از صحنه‌هایی کاربرد دارند که هدف این است که گویا کسی در آتش است.


بطور کلی، مواد شیمیایی ضدآتش میتوانند با انسداد آتش از نظر فیزیکی یا با شروع یک واکنش شیمیایی برای توقف آتش قابلیت اشتعال مواد را کاهش میدهند. چندین روش وجود دارد که از لحاظ فیزیکی میتوان فرآیند احتراق را کند کرد: استفاده از برخی واکنشهای شیمیایی به منظور خنک کردن آتش، با تشکیل یک لایه محافظ به منظور جلوگیری از احتراق مواد زیرین و با رقیق کردن، به این شکل که برخی از مواد شیمیایی ضدآتش با آزاد کردن آب و یا دی‌اکسید کربن باعث رقیق شدن رادیکالهای شعله میشوند. مواد شیمیایی ضدآتش معمولاً ترکیبی از هانتیت و هیدرومنیزیت، هیدروکسید آلومینیوم و منیزیم هیدروکسید هستند. هنگامی که آلومینیوم هیدروکسید در معرض حرارت قرار بگیرد برای تشکیل اکسید آلومینیوم (آلومینا، Al۲O۳) دهیدراته میشود و بخار آب آزاد میکند. این واکنش گرمای زیادی را جذب میکند و باعث خنک شدن آتش و سوخت میشود. علاوه بر این، باقی مانده آلومینا یک لایه محافظ بر روی سطح ماده تشکیل میدهد. ترکیب هانتیت و هیدرومنیزیت به شیوه‌ای مشابه کار میکنند. آنها با گرفتن گرما تجزیه میشوند و آب و دی‌اکسید کربن آزاد میکنند و آتش را مهار میکنند.


از طرف دیگر، مواد شیمیایی ضدآتش میتوانند با شروع یک واکنش شیمیایی به متوقف کردن آتش کمک کنند. واکنش در فاز گاز یکی از این واکنشهاست؛ بدان معنا که واکنشهای شیمیایی در شعله توسط مواد شیمایی ضدآتش متوقف میشوند. به طور کلی، این مواد شیمایی ضدآتش هالیدهای آلی (هالوآلکانها) مانند هالون و PhostrEx هستند. موادشیمیایی مورد استفاده در این نوع مواد شیمایی ضدآتش غالباً سمی هستند. دیگر واکنش شیمیایی واکنش در فاز جامد است؛ به گونه‌ای که برخی از موادشیمیایی ضدآتش پلیمرها را تجزیه میکنند تا ذوب و از شعله دور شوند. تشکیل زغال که در آن مواد شیمیایی ضدآتش فاز جامد برای سوخت های برپایه کربن باعث ایجاد لایه‌ای از کربن سنگین برروی سطح سوخت میشوند. سوختن این لایه زغالی بسیار سخت‌تر است و در نتیجه باعث کاهش سرعت سوختن میشود. آماسه یکی دیگر از مواد ضدآتش است که از طریق آغاز یک واکنش شیمایی باعث توقف آتش میشود. این نوع ماده ضدآتش به همراه سایر موادشیمیایی با ایجاد عایق بسیار بهتر باعث برآمدگی در پشت لایه محافظ میشود. آماسه به عنوان افزودنی های پلاستیکی و رنگهایی برای محافظت از ساختمانهای چوبی یا سازه‌های فلزی در دسترس هستند.


مواد شیمیایی ضدآتش برای حریقهای بزرگ و زودگستر

این مواد که معمولا ژلهای ضدآتش هستند، برای اطفاء حریقهای زورگستر استفاده میشوند و معمولاً ترکیبی از آب و مواد شیمیایی برای مرطوب کردن منطقه و همچنین کاهش پیشرفت آتش‌سوزی در میان پوشش گیاهی هستند. به طور معمول این مواد شیمیایی رنگی هستند، به طوری که میتوان منطقه مورد نظر را از بالا مشاهده کرد. این ژلهای شیمیایی ضدآتش به گونه‌ای طراحی شده‌اند که به صورت طبیعی زیست‌فروپاش هستند. در ابتدا مواد شیمیایی ضدآتش برای اطفاء حریقهای بزرگ و زودگستر در جنگلها ترکیبی از آب و مواد غلظت دهنده بودند و بعدها به آنها بوراتها یا سدیم متابورات و فسفاتهای آمونیوم نیز افزوده شد.
مواد شیمیایی مقاوم در برابر شعله گروه متنوعی از موادشیمیایی هستند که به مواد تولیدی مانند پلاستیک و منسوجات و روکشها و پوشش سطوح اضافه میشوند. این مواد شیمیایی با حضور یک منبع احتراق فعال میشوند و از طریق روشهای مختلف فیزیکی و شیمیایی مختلف مانع از یا باعث کاهش پیشرفت احتراق میشوند.


مواد شیمیایی ضدشعله در دو نوع واکنشی و افزودنی در دسترس و هر کدام دارای انواع مختلفی هستند:
• موادمعدنی مانند هیدروکسید آلومینیوم، هیدروکسید منیزیم، هانتیت و هیدرومنیزیت، هیدراتهای مختلف، فسفر قرمز و ترکیبات بور و عمدتا بوراتها
• ترکیبات ارگانوهالوژن شامل ترکیبات آلی کلر نظیر مشتقات کلورندیک اسید و پارافینهای کلردار، ترکیبات آلی بروم مانند دکابرمو دی‌فنیل اتر (دکاBDE)، اتان دکابرومودی‌فنیل (جایگزینی برای دکاaBDE)، ترکیبات برمدار پلیمری مانند پلی‌استایرنهای برمدار، الیگومرهای کربنات برمدار (BCOs)، الیگومرهای اپوکسی برمدار (BEOs)، تترابروپودودن آنیدرید، تترابرموبیس‌فنول ای (TBBPA) و هگزابروموسایکلودودکان (HBCD). اکثر مواد شیمیایی ضدشعله هالوژنه همراه با یک ماده اثرگذارمضاعف برای افزایش کارایی آنها استفاده میشود. سنارمونتیت به طور گسترده و سایر اشکال آنتیموان مانند پنتاکسید آنتیموان و سدیم آنتی مونات نیز مورد استفاده قرار میگیرند.


• ترکیبات ارگانوفسفره که شامل ارگانوفسفاتهایی مانند تری‌فنیل فسفات (TPP)، رزورسینول بیس (دی‌فنیل فسفات) (RDP)، بیس‌فنول ای دی‌فنیل فسفات (BADP) و تری کرسیل فسفات (TCP)؛ فسفوناتهایی مانند دی‌متیل متیل‌فسفونات (DMMP) و فسفیناتهایی مانند آلومینیوم دی‌اتیل فسفینات هستند. مواد شیمیایی ضد شعله مهم ترکیبات حاوی فسفر و هالوژن از جمله ترکیبات تریس (۲٫۳-بروموپروپیل) فسفات، تریس (تریس برمدار) و ارگانوفسفاتهای کلردار مانند تریس (۱٫۳دی کلرو-۲-پروپیل) فسفات (تریس کلردار یا TDCPP) و تتراکیسها (۲-کلروتیل)دی‌کلروایزوپنتیل‌دی‌فسفات (V۶).
• ترکیبات آلی مانند کربوکسیلیک اسید و دی کربوکسیلیک اسید.
موادمعدنی ضد شعله عمدتا به عنوان افزودنی استفاده میشوند و از نظر شیمیایی به سیستم اطراف وصل نمیشوند. اکثر ترکیبات ارگانوهالوژن و ارگانوفسفات نیز برای اتصال به محیط اطراف خود به طور دائم واکنش نشان نمیدهند؛ این امر باعث میشود که این مواد دارای خطرات زیست محیطی نباشند.
خطرات زیست محیطی خطرات زیست محیطی
مواد شیمیایی ضدآتش مورد استفاده در جنگلها عموماً غیرسمی هستند، اما حتی ترکیباتی با سمیت کمتر برای موجودات زنده در معرض مقادیر زیاد آن خطراتی را به همراه دارد. مواد شیمیایی ضدآتش مورد استفاده در ایستگاه‌های آتش نشانی با آزاد کردن دیوکسینها و فورانها هنگام سوختن مواد شیمیایی ضدآتش هالوژنه در آتش نیز میتوانند برای ماهیها، حیات‌وحش و همچنین آتش‌نشانان سمی باشند. طبق یک مطالعه انجام شده، باکتریهای دریایی توانایی تولید یک منبع غیرمصنوعی از دی‌فنیل اترها با چند لایه برم شیمیایی یکسان (PBDEs) دارند. این مواد شیمیایی به عنوان مهارکننده آتش مورد استفاده قرار میگیرند، اما برای محیطزیست سمی هستند.

فروش انواع مواد شیمیایی ضدآتش

سایت فروش مواد شیمیایی ۳۰O۲ یک سایت در جهت فروش مواد شیمیایی در اصفهان از جمله فروش انواع اسیدهای شیمیایی قوی و ضعیف به صورت اینترنتی، تحت برندهای مطرحی همچون مرک، سیگما آلدریچ و ... موجب تسهیل در امر خرید مواد شیمیایی مختلف میشود. فروش انواع مواد شیمیایی ضدآتش نیز به عنوان یکی از مواد شیمیایی پرفروش در این سایت انجام میشود. جهت خرید این مواد شیمیایی به قسمت فروشگاه سایت مراجعه کرده و یا بر روی خرید انواع مواد شیمیایی ضدآتش کلیک کنید.

محصولات مشابه

نانوذرات کاربید تیتانیوم

Titanium Carbide nanoparticles, Titanium Carbide Nanopowder, Nano TiC, TiC nanoparticles
نانو پودر کاربید تیتانیوم، نانو پودر تیتانیوم کاربید، نانو ذرات تیتانیوم کارباید
آزمایشگاهی
TiC nanoparticles
TiC
Product Nu:
CAS number: 12070-08-5
Molocular Weight: 59.89

نانوذرات کاربید تنگستن

Tungsten Carbide Nanopowder, Tungsten Carbide Nanoparticles, WC Nanopowder, Nano WC
نانو پودر کاربید تنگستن، نانوذرات تنگستن کارباید، نانو پودر تنگستن کارباید
آزمایشگاهی
WC nanoparticles
WC
Product Nu:
CAS number: 12070-12-1
Molocular Weight: 195.86

نانولوله های کربنی تک دیواره

Single-Walled Carbon Nanotubes
نانوتیوب های کربنی تک دیواره
آزمایشگاهی
SWCNTs
C
Product Nu:
CAS number: 308068-56-6
Molocular Weight:

نانو گرافن اکساید

Nano Graphene Oxide Powder, GO nanopowder
نانو گرافن اکسید، پودر نانو گرافن اکساید، پودر نانوگرافن اکسید، گرافن اکساید
آزمایشگاهی
Nano Graphene Oxide
Product Nu:
CAS number: 1034343-98-0
Molocular Weight:

نانوذرات اکسید تیتانیوم

Titanium dioxide nanoparticles, Nano TiO۲, TiO۲ nanopowder, Titanium dioxide nanopowder
نانو پودر دی اکسید تیتانیوم، نانو ذرات تیتانیوم دی اکسید، آناتاز، روتایل
آزمایشگاهی
TiO2 Nanoparticles
TiO2
Product Nu:
CAS number: 13463-67-7
Molocular Weight: 79.866

نانوذرات کاربید بور

Boron Carbide Nanoparticles, Boron Carbide Nanopowder, B۴C Nanopowder, Nano B۴C
نانو پودر کاربید بور، نانوذرات بور کارباید، نانو پودر بور کارباید
آزمایشگاهی
B4C nanoparticles
B4C
Product Nu:
CAS number: 12069-32-8
Molocular Weight: 55.25

نانولوله های کربنی چند دیواره

Multiwall Carbon Nanotubes, Multi-Walled Carbon Nanotubes
نانوتیوب های کربنی چند دیواره
آزمایشگاهی
MWCNTs
C
Product Nu:
CAS number: 308068-56-6
Molocular Weight:

نانوذرات اکسید سیلیسیم

Silicon Dioxide Nanoparticles, Silica Nanoparticles
نانوذرات دی اکسید سیلیسیم، نانو سیلیکا، نانوذرات سیلیکا، نانو پودر سیلیکا، نانو پودر اکسید سیلیسیم
آزمایشگاهی
SiO2 Nanoparticles
SiO2
Product Nu:
CAS number: 7631-86-9
Molocular Weight: 60.08

مقالات تخصصی مواد شیمیایی