چرا نیترات نقره استاندارد ثانویه است؟

نیترات نقره استاندارد

اغلب در زندگی، با کلمه "استاندارد" مواجه می شویم. چه استاندارد خدمات اتوبوسرانی و چه رفتاری و یا آموزشی، ما از این اصطلاح در زندگی روزمره خود به طور معمول استفاده می کنیم؛ پس چرا نسبت به استاندارد حساس هستیم؟ آیا استاندارد در همه زمینه های زندگی ما امری ضروری است؟ اگر پاسخ مثبت است، پس آیا نباید در آزمایشگاه ها نیز از استاندارد پیروی کرد؟ اگر این چنین است، چگونه میتوان استاندارد را در آزمایشگاه تهیه کرد.
در آنالیز دارویی، کلمه استاندارد به معنای ماده مورد نظر با غلظت شناخته شده است. این غلظت یا استاندارد را می توان با اعداد مشخص با واحدهای مناسب نشان داد.
کاربردهای استاندارد

 به عنوان مرجعی که با استفاده از آن می توان غلظت ناشناخته محلول را تعیین کرد.
 استانداردسازی محلول های حجمی  تهیه استاندارد ثانویه  کالیبره کردن یک ابزار
در این مقاله تلاش داریم تا در مورد اینکه چرا نیترات نقره استاندارد ثانویه است با شما صحبت کنیم.

چرا نیترات نقره استاندارد ثانویه است - سایت فروش مواد شیمیایی 30o2

استاندارد اولیه استاندارد اولیه
استاندارد اولیه شناساگری با خصوصیات زیر است:
- میزان خلوص بالا، واکنش پذیری کم (پایداری بالا)، وزن معادل بالا (برای کاهش خطای اندازه گیری جرم)؛
- فاقد قابلیت نم‌گیری (برای کاهش تغییرات جرم در محیط های مرطوب در مقابل محیط های خشک)؛
- قابل استفاده در تیتراسیون برای تعیین غلظت ناشناخته و سایر روشهای تحلیلی؛
- دارای وزن مولکولی نسبی بالا برای چشم پوشی از خطاهای توزین؛
- دارای قابلیت انحلال پذیری تحت شرایط مورد استفاده.
- ارزان و مقرون به صرفه و به راحتی در دسترس؛
- دهیدراته و آب هیدرااسیون؛
- دارای وزن مولکولی بالا؛
- به آسانی قابل توزین؛
- بسیار خالص؛
- بسیار پایدار؛
- غیرسمی؛
موادی که معمولاً به عنوان استاندارد اولیه مورد استفاده قرار میگیرند عبارتند از:

- واکنشهای اسید و باز: کربنات سدیم Na۲CO۳، سدیم تترابورات Na۲B۴O۷، پتاسیم هیدروژن فتالات KH (C۸H۴O۴)، یدات هیدروژن پتاسیم KH (IO۳) ۲.
- واکنش های کمپلکس شیمیایی: فلزات خالص (روی، مس، منیزیم و منگنز) و نمک ها، بسته به واکنش مورد استفاده.
- واکنش های ته نشینی: نقره، نیترات نقره، کلرید سدیم، کلرید پتاسیم و برومید پتاسیم.
- واکنش کاهش-اکسایش: دی کرومات پتاسیم (K۲Cr۲O۷)، برومات های پتاسیم (KBr)، یدات پتاسیم (KIO۳)، اگزالات سدیم Na۲C۲O۴ و آهن خالص.

استاندارد ثانویه استاندارد ثانویه
استاندارد ثانویه، یک ماده شیمیایی برای استفاده در یک آنالیز خاص در مقابل استاندارد اولیه استانداردسازی شده است. از استانداردهای ثانویه معمولاً برای کالیبره کردن روشهای آنالیز استفاده می شود. یک استاندارد ثانویه توسط آزمایشگاههای استاندارد مانند شرکتهای تولیدکننده معرف ها، کیت ها یا آزمایشگاه های مسئول تولید مواد کنترل کیفیت برای سایر آزمایشگاه ها، استفاده می شود. آنها از استاندارد اولیه به عنوان کالیبراتور اصلی یا ماده مرجع اولیه استفاده می کنند. استاندارد ثانویه به نوبه خود برای کالیبراسیون مواد کنترل در آزمایشگاه کوچکتر برای آنالیز غلظت نامشخص یک ماده استفاده می شود. بنابراین، اساساً استاندارد ثانویه به منظور کنترل کیفی خارجی آزمایشگاههای کوچکتر عمل می کند. این امر باعث الزام استانداردسازی استاندارد ثانویه در برابر استاندارد اولیه می شود. استاندارد ثانویه، یک ماده شیمیایی با خصوصیات زیر است:
- قابل استفاده در استانداردسازی؛
- در آزمایشگاه برای آنالیز خاص (معمولاً در برابر یک استاندارد اولیه)؛
نکته:
یک محلول استاندارد ثانویه، محلولی است که در آن غلظت ماده حل شونده در محلول از وزن کل محلول مشخص نمیشود، بلکه با واکنش (تیتراسیون) یک حجم از محلول در مقابل حجم اندازه گیری شده یک محلول استاندارد اولیه به دست می آید.
یک ماده شیمیایی یا شناساگر دارای خواص مشخصی مانند:
• خلوص کمتر نسبت به استاندارد اولیه؛
• پایدارتر و واکنش پذیرتر نسبت به استاندارد اولیه، اما پایدارتر بودن محلول آن برای مدت زمان طولانی؛
• بر خلاف استاندارد اولیه تیتر شده است؛

محلول های استاندارد اولیه و ثانویه

در تیترومتری حجمی از یک محلول استاندارد استفاده می شود که غلظت آن با دقت زیادی اندازه گیری شده است و با ماده مورد تجزیه به طور استوکیومتری واکنش نشان می دهد. محلول های استاندارد یا به عنوان استانداردهای اولیه یا استانداردهای ثانویه شناخته می شوند. استانداردهای اولیه را می توان با توزین مستقیم و انحلال در یک حجم اندازه گیری شده شناساگری که با آنالیت واکنش میدهد، تهیه کرد. اما برای تهیه استانداردهای اولیه باید الزامات دقیق زیر را در نظر گرفت:
۱. خلوص بالا؛
۲. پایداری در معرض هوا؛
۳. عدم وجود آب هیدراتاسیون که ممکن است با تغییر رطوبت و دما تغییر کند؛
۴. به صرفه بودن؛
۵. به راحتی قابل انحلال و تولید محلول های پایدار در حلال مورد نظر؛
۶. جرم مولی بیشتر و نه کمتر. مواد کمی دارای این ویژگی ها و خصوصیات هستند. کربنات سدیم بی آب، نیترات نقره، فتالات هیدروژن پتاسیم موارد معدودی هستند که این شرایط را دارا می باشند.

چرا نیترات نقره استاندارد ثانویه است - سایت فروش مواد شیمیایی 30o2

چرا نیترات نقره استاندارد ثانویه است - سایت فروش مواد شیمیایی 30o2

معیارهای استفاده از محلول های استاندارد:
یک محلول استاندارد برای اینکه به عنوان یک ابزار اندازه گیری مقدار آنالیت در یک نمونه مفید باشد، باید چهار معیار زیر را داشته باشد:
۱- شناساگر موجود در محلول باید از پایداری کافی برخوردار باشد تا تنها یکبار نیاز باشد غلظت آن تعیین شود. هرگونه انحطاط در قدرت این ماده در اثر واکنش با اجزای آب یا هوا باعث عدم پذیرش شناساگر میشود.
۲. شناساگر موجود در محلول باید سریع با آنالیت واکنش نشان دهد. رویکردهای کند تعادل می توانند باعث قضاوت های غلط درباره کامل بودن واکنش شوند.
۳. واکنش تجزیه و تحلیل باید به طور کامل انجام شود، به گونه ای که توسط یک شاخص مناسب قابل تشخیص باشد.
۴- شناساگر باید با آنالیت به روشی ساده و قابل پیش بینی از نظر استوکیومتری واکنش دهد. هرگونه واکنش جانبی باعث عدم پذیرش شناساگر میشود.


دو محلول استاندارد بسیار مطلوب، محلول های اسید کلریدریک (HCl) و فتالات هیدروژن پتاسیم (KHC۸H۴O۴) هستند. سه مورد دیگر که کمی ناپایدار اما با اقدامات احتیاطی مناسب ثابت کرده اند که محلولهای استاندارد مناسبی هستند عبارتند از تیوسولفات سدیم (Na۲S۲O۳) (حساس به نور و اکسیداسیون باکتریها)، نیترات نقره (AgNO۳) (حساس به نور) و پرمنگنات پتاسیم (KMnO۴) (کاتالیزور اکسیداسیون آب توسط نور، گرما، Mn۲ + و MnO۲).
تعیین غلظت محلول استاندارد:

انتخاب روش مستقیم استانداردسازی محلول، در صورتی که معرف یک استاندارد اولیه با تمام معیارهای توصیف شده در بالا و وزن متناسب با تعداد مول ماده مورد انتظار باشد، یک امر بدیهی است. محلولهای کربنات سدیم و نیترات نقره را می توان با روش مستقیم تهیه کرد.

چرا نیترات نقره استاندارد ثانویه است - سایت فروش مواد شیمیایی 30o2

چرا نیترات نقره استاندارد ثانویه است - سایت فروش مواد شیمیایی 30o2
تعیین غلظت محلول استاندارد: انتخاب روش مستقیم استانداردسازی محلول، در صورتی که معرف یک استاندارد اولیه با تمام معیارهای توصیف شده در بالا و وزن متناسب با تعداد مول ماده مورد انتظار باشد، یک امر بدیهی است. محلولهای کربنات سدیم و نیترات نقره را می توان با روش مستقیم تهیه کرد.
استاندارد ثانویه، ترکیبی است که خلوص آن با تجزیه و تحلیل شیمیایی تعییین میشود. استاندارد ثانویه به عنوان ماده استاندارد برای تیتراسیون و بسیاری از آنالیزها استفاده میشود؛ در حالی که استاندارد اولیه یک ترکیب فوق خالص است که به عنوان ماده مرجع برای تیتراسیون یا نوع دیگری از آنالیز کمی مورد استفاده قرار میگیرد. تعداد کمی از ترکیبات با این معیارها مطابقت دارند یا حتی تاحدودی به آنها نزدیک هستند و صرفا تعداد محدودی از مواد استاندارد اولیه به صورت تجاری در دسترس هستند. در نتیجه، گاهی باید به جای استاندارد اولیه از ترکیبات با خلوص کمتر استفاده شود. خلوص چنین استاندارد ثانویه باید با آنالیز دقیق ایجاد شود. یک محلول استاندارد، شناساگری با غلظت شناخته شده است.
محلولهای استاندارد در تیتراسیون و بسیاری از آنالیزهای شیمیایی دیگر استفاده می شوند. بعضی اوقات لازم است مقدار اضافی از تیترکننده استاندارد افزوده و سپس مقدار اضافی را با تیتراسیون برگشتی یا معکوس توسط یک تیترکننده استاندارد ثانویه تعیین کرد. به عنوان مثال، مقدار فسفات موجود در یک نمونه را می توان با افزودن مقدار اضافی اندازه گیری شده نیترات نقره استاندارد به محلول نمونه که منجر به تشکیل فسفات نقره نامحلول می شود، تعیین کرد. سپس نیترات نقره اضافی با محلول استاندارد تیوسیانات پتاسیم مجدد تیتر می شود. مقدار نیترات نقره از نظر شیمیایی معادل مقدار یون فسفات به علاوه مقدار تیوسیانات مورد استفاده برای تیتراسیون برگشتی است. از این رو، مقدار فسفات تفاوت میان میزان نیترات نقره و میزان تیوسیانات است. در یک استانداردسازی، غلظت محلول حجمی با تیتراسیون آن در برابر مقدار دقیق اندازه گیری شده یک استاندارد اولیه یا ثانویه یا یک حجم دقیقاً شناخته شده محلول استاندارد دیگر تعیین می شود.

محصولات مشابه

نانولوله های کربنی چند دیواره

Multiwall Carbon Nanotubes, Multi-Walled Carbon Nanotubes
نانوتیوب های کربنی چند دیواره
آزمایشگاهی
MWCNTs
C
Product Nu:
CAS number: 308068-56-6
Molocular Weight:

نانو گرافن

Nano Graphene Powder
پودر نانو گرافن، نانوگرافن، گرافن، پودر گرافن
آزمایشگاهی
Nano Graphene
C
Product Nu:
CAS number: 7782-42-5
Molocular Weight: 12.01

نانولوله های کربنی تک دیواره

Single-Walled Carbon Nanotubes
نانوتیوب های کربنی تک دیواره
آزمایشگاهی
SWCNTs
C
Product Nu:
CAS number: 308068-56-6
Molocular Weight:

نانوذرات اکسید تیتانیوم

Titanium dioxide nanoparticles, Nano TiO۲, TiO۲ nanopowder, Titanium dioxide nanopowder
نانو پودر دی اکسید تیتانیوم، نانو ذرات تیتانیوم دی اکسید، آناتاز، روتایل
آزمایشگاهی
TiO2 Nanoparticles
TiO2
Product Nu:
CAS number: 13463-67-7
Molocular Weight: 79.866

نانوذرات کاربید تنگستن

Tungsten Carbide Nanopowder, Tungsten Carbide Nanoparticles, WC Nanopowder, Nano WC
نانو پودر کاربید تنگستن، نانوذرات تنگستن کارباید، نانو پودر تنگستن کارباید
آزمایشگاهی
WC nanoparticles
WC
Product Nu:
CAS number: 12070-12-1
Molocular Weight: 195.86

نانوذرات کاربید تیتانیوم

Titanium Carbide nanoparticles, Titanium Carbide Nanopowder, Nano TiC, TiC nanoparticles
نانو پودر کاربید تیتانیوم، نانو پودر تیتانیوم کاربید، نانو ذرات تیتانیوم کارباید
آزمایشگاهی
TiC nanoparticles
TiC
Product Nu:
CAS number: 12070-08-5
Molocular Weight: 59.89

نانوذرات کاربید بور

Boron Carbide Nanoparticles, Boron Carbide Nanopowder, B۴C Nanopowder, Nano B۴C
نانو پودر کاربید بور، نانوذرات بور کارباید، نانو پودر بور کارباید
آزمایشگاهی
B4C nanoparticles
B4C
Product Nu:
CAS number: 12069-32-8
Molocular Weight: 55.25

نانو گرافن اکساید

Nano Graphene Oxide Powder, GO nanopowder
نانو گرافن اکسید، پودر نانو گرافن اکساید، پودر نانوگرافن اکسید، گرافن اکساید
آزمایشگاهی
Nano Graphene Oxide
Product Nu:
CAS number: 1034343-98-0
Molocular Weight:

مقالات تخصصی مواد شیمیایی