آیا نقره پودر میشود؟

در رابطه با پودر نقره بیشتر بدانید

روند تولید پودر نقره با ذرات کریستالی بسیار کوچک با استفاده از ترکیب صمغ عربی و اسید مالئیک با کاهش نمک نقره با اسید اسکوربیک است. خمیر فیلم ضخیم نقره حاوی ذرات پودر نقره می تواند در کاربردهای الکترونیکی برای تشکیل الکترود دستگاه های نیمه رسانا و به ویژه سلول های خورشیدی استفاده شود. با کارشناسان سایت ۳۰o۲ همراه باشید تا در رابطه با پودر نقره بیشتر بدانید. پودر نقره در صنعت الکترونیک برای ساخت خمیرهای فیلم ضخیم رسانا استفاده می شود. بسیاری از فرایندهایی که در حال حاضر برای تولید پودرهای فلزی استفاده می شوند، می توانند برای تولید پودرهای نقره نیز استفاده شوند؛ به عنوان مثال، می توان از فرایندهای تجزیه حرارتی، فرآیندهای الکتروشیمیایی، فرایندهای فیزیکی مانند اتمیزاسیون یا فرز و فرآیندهای کاهش شیمیایی استفاده کرد. فرآیندهای تجزیه حرارتی تمایل به تولید پودرهایی اسفنجی، منجمد و بسیار متخلخل دارند، در حالی که فرآیندهای الکتروشیمیایی پودرهایی به شکل کریستالی و بسیار بزرگ تولید می کنند. فرآیندهای فیزیکی معمولاً برای ساخت مواد ورقه ای یا ذرات کروی بسیار بزرگ استفاده می شود. از فرآیندهای انباشت شیمیایی برای تولید پودرهای نقره با طیف وسیعی از اندازه ها و اشکال استفاده میشود.

آیا نقره پودر میشود - سایت فروش مواد شیمیایی 30o2

آیا نقره پودر میشود - سایت فروش مواد شیمیایی 30o2

پودرهای نقره که در کاربردهای الکترونیکی استفاده می شوند، عموماً با استفاده از فرایندهای رسوب‌گیری شیمیایی تولید می شوند. پودر نقره با احیا شیمیایی تولید می شود که در آن یک محلول آبی از نمک محلول نقره با یک ماده کاهنده مناسب تحت شرایطی واکنش می دهد که پودر نقره رسوب شود. عوامل احیاکننده غیرآلی از جمله هیدرازین، نمکهای سولفیت و نمکهای فرمات می توانند پودرهایی با اندازه ذرات بسیار درشت و با شکلی نامنظم تولید کنند و به دلیل تجمع، توزیع اندازه ذرات آنها زیاد است. از عوامل احیاکننده آلی مانند الکل ها، قندها یا آلدهیدها به همراه هیدروکسیدهای قلیایی برای کاهش نیترات نقره استفاده می شود. واکنش کاهش بسیار سریع، کنترل آن سخت است و پودری آغشته به یونهای قلیایی باقیمانده تولید می کند. اگرچه اندازه ذرات پودر نقره کوچک است (کمتر از ۱ میکرومتر)، اما دارای شکل نامنظم با توزیع گسترده ای از اندازه ذرات هستند. بنابراین، یک فرآیند برای تولید ذرات کروی پودر نقره متشکل از کریستالیت های بسیار کوچک با اندازه ذرات ۰.۵ الی ۳.۵ میکرومتر برای تهیه خمیر فیلم ضخیم نقره با ویژگی های سخت شدن بهتر و مطلوب مورد نیاز است.


پودر نقره با خلوص بالا با اندازه ذرات حدود ۰.۶ تا ۲.۵ میکرومتر توسط ترکیبی از واکنشها شامل محلول هیدرازین در آب دیونیزه حاوی هیدروکسید آمونیوم اضافی، اسپری آن درون واکنش ترکیبی محلول نیترات نقره در آب دیونیزه و تنظیم غلظت و نسبت مواد برای به دست آوردن اندازه ذرات موردنظر تولید میشود. این شیوه مربوط به تولید پودر نقره با خلوص بالا و اندازه ذرات ۰.۶ تا ۲.۵ میکرومتر به ویژه کاهش محلول آبی نیترات نقره توسط اسپری آن به ترکیب واکنش شامل هیدرازین و آمونیاک اضافی در شرایط کنترل شده است. شرایطی که در آن واکنش انجام می شود برای دستیابی به نتیجه مطلوب حیاتی است. پودر نقره با ذرات ریز و خالص کاملاً عاری از فلزات قلیایی و کلرید است و از نظر اندازه ذرات و مساحت سطح بسیار یکنواخت است که این امر نشان دهنده فرآیند سخت شدن عالی و مطلوب، چگالی ۹۳ تا ۹۷ درصد (به عنوان مثال، ۹.۸ تا ۱۰.۲ گرم در هر سی سی) هنگام فشرده شدن با فشار ۵۰۰۰ پاسکال و تقریباً ۱۶۵۰ درجه سانتیگراد است. از این رو، پودر نقره دارای کاربردها و مصارف در زمینه برق و الکترونیک است. مهمترین کاربرد های پودر نقره در راکتورهای هسته ای، در داروسازی و دندانپزشکی می باشد.

آیا نقره پودر میشود - سایت فروش مواد شیمیایی 30o2

فروش پودر نقره فروش پودر نقره
سایت فروش مواد شیمیایی ۳۰O۲ یک سایت در جهت فروش مواد شیمیایی در اصفهان از جمله فروش انواع اسیدهای شیمیایی قوی و ضعیف به صورت اینترنتی، تحت برندهای مطرحی همچون مرک، سیگما آلدریچ و ... موجب تسهیل در امر خرید مواد شیمیایی مختلف میشود. پودر نقره نیز به عنوان یکی از مواد شیمیایی پرفروش در این سایت انجام میشود. جهت خرید این مواد شیمیایی به قسمت فروشگاه سایت مراجعه کرده و یا بر روی خرید پودر نقره کلیک کنید.

محصولات مشابه

نانوذرات کاربید تنگستن

Tungsten Carbide Nanopowder, Tungsten Carbide Nanoparticles, WC Nanopowder, Nano WC
نانو پودر کاربید تنگستن، نانوذرات تنگستن کارباید، نانو پودر تنگستن کارباید
آزمایشگاهی
WC nanoparticles
WC
Product Nu:
CAS number: 12070-12-1
Molocular Weight: 195.86

نانولوله های کربنی تک دیواره

Single-Walled Carbon Nanotubes
نانوتیوب های کربنی تک دیواره
آزمایشگاهی
SWCNTs
C
Product Nu:
CAS number: 308068-56-6
Molocular Weight:

نانوذرات اکسید سیلیسیم

Silicon Dioxide Nanoparticles, Silica Nanoparticles
نانوذرات دی اکسید سیلیسیم، نانو سیلیکا، نانوذرات سیلیکا، نانو پودر سیلیکا، نانو پودر اکسید سیلیسیم
آزمایشگاهی
SiO2 Nanoparticles
SiO2
Product Nu:
CAS number: 7631-86-9
Molocular Weight: 60.08

نانو گرافن اکساید

Nano Graphene Oxide Powder, GO nanopowder
نانو گرافن اکسید، پودر نانو گرافن اکساید، پودر نانوگرافن اکسید، گرافن اکساید
آزمایشگاهی
Nano Graphene Oxide
Product Nu:
CAS number: 1034343-98-0
Molocular Weight:

نانولوله های کربنی چند دیواره

Multiwall Carbon Nanotubes, Multi-Walled Carbon Nanotubes
نانوتیوب های کربنی چند دیواره
آزمایشگاهی
MWCNTs
C
Product Nu:
CAS number: 308068-56-6
Molocular Weight:

نانوذرات کاربید تیتانیوم

Titanium Carbide nanoparticles, Titanium Carbide Nanopowder, Nano TiC, TiC nanoparticles
نانو پودر کاربید تیتانیوم، نانو پودر تیتانیوم کاربید، نانو ذرات تیتانیوم کارباید
آزمایشگاهی
TiC nanoparticles
TiC
Product Nu:
CAS number: 12070-08-5
Molocular Weight: 59.89

نانوذرات اکسید تیتانیوم

Titanium dioxide nanoparticles, Nano TiO۲, TiO۲ nanopowder, Titanium dioxide nanopowder
نانو پودر دی اکسید تیتانیوم، نانو ذرات تیتانیوم دی اکسید، آناتاز، روتایل
آزمایشگاهی
TiO2 Nanoparticles
TiO2
Product Nu:
CAS number: 13463-67-7
Molocular Weight: 79.866

نانو گرافن

Nano Graphene Powder
پودر نانو گرافن، نانوگرافن، گرافن، پودر گرافن
آزمایشگاهی
Nano Graphene
C
Product Nu:
CAS number: 7782-42-5
Molocular Weight: 12.01

مقالات تخصصی مواد شیمیایی