آنالیز اسپکتروسکوپی جذب اتمی و تیتراسیون با نیترات نقره

طیف سنجی جذب اتمی (AAS) و طیف سنجی نشر اتمی (AES) یک روش اسپکتروپی تحلیلی برای تعیین کمی عناصر شیمیایی با استفاده از جذب تابش نوری (نور) توسط اتم های آزاد در حالت گازی است. طیف سنجی جذب اتمی براساس جذب نور توسط یونهای فلزی آزاد است. در شیمی تحلیلی از این روش برای تعیین غلظت یک عنصر خاص (آنالیت) در نمونه مورد تجزیه و تحلیل استفاده می شود. از طیف سنجی جذب اتمی می توان برای تعیین بیش از ۷۰ عنصر مختلف در محلول یا مستقیماً در نمونه‌های جامد از طریق تبخیر الکتروگرمایی استفاده کرد و در تحقیقات دارویی، بیوفیزیک، باستان‌شناسی و سم شناسی مورد استفاده قرار می گیرد. طیف سنجی نشر اتمی برای اولین بار به عنوان یک روش تحلیلی مورد استفاده قرار گرفت. شکل مدرن طیف سنجی جذب اتمی عمدتا در دهه ۱۹۵۰ توسط تیمی از شیمیدانان استرالیایی ایجاد شد. طیف سنجی جذب اتمی کاربردهای زیادی در زمینه های مختلف شیمی مانند تجزیه و تحلیل بالینی فلزات در مایعات بیولوژیکی و بافت هایی مانند خون، پلاسما، ادرار، بزاق ، بافت مغز، کبد، مو، بافت عضلانی، در تجزیه و تحلیل کمی و کیفی دارد. برای اطلاع از نحوه آنالیز اسپکتروسکوپی جذب اتمی و تیتراسیون با نیترات نقره با تیم کارشناسی سایت فروش مواد شیمیایی ۳۰o۲ همراه باشید.

آنالیز اسپکتروسکوپی جذب اتمی و تیتراسیون با نیترات نقره

آنالیز طیف سنجی جذب اتمی و تیتراسیون با نیترات نقره

تیتراسیون یکی از فرآیندهای بسیار معروف در علم شیمی و علوم آزمایشگاهی است که تیتر کردن یا تیترامتری نیز نامیده می شود. این فرآیند برای تعیین غلظت یک محلول مجهول با روش های مختلف آزمایشگاهی مورد استفاده قرار میگیرد. این فرآیند در شیمی تجزیه کاربرد دارد و غلظت محلول را با مقادیر کمی مشخص می کند. در این فرآیند یک واکنشگر که معمولا با نام تیترانت شناخته می شود، به محلول اضافه می شود. از روی واکنش تیترانت و محلول، میتوان مقدار واکنش دهنده ها را درون محلول تعیین کرد. در تیتراسیون، یک محلول واکنش گر به صورت یک محلول استاندارد وجود دارد. با افزودن این محلول تیترانت به محلول مجهول، واکنش پیش می رود تا زمانی که در حجم خاصی، واکنش تمام شود. لازم به ذکر است که شما عزیزان می توانید برای انجام تیتراسیون با نیترات نقره به وسیله کلیک کردن بر روی کلمه خرید نیترات نقره در کمترین زمان ممکن یک خرید اینترنتی موفق را تجربه فرمائید.


نیترات نقره بر اثر واکنش فلز نقره با نیتریک اسید تولید میشود و محصولات جانبی آن، آب و اکسیدهای نیتروژن هستند. از ویژگی های این ماده می‌توان به آنالیزهای AAS ,XRD ,XRF (اسپکتروسکوپی جذب اتمی) و تیتراسیون اشاره کرد. از محلول استاندارد نیترات نقره در مصارفی مانند تیتراسیون استفاده می شود. کاربرد اصلی نیترات نقره در تیتراسیون، یون کلر است؛ به این دلیل که نقره موجود در این محلول با کلر ترکیب شده و باعث تشکیل AgCl میشود. محلول های استاندارد در غلظت های مختلف بسته به مقدار نیترات نقره تهیه میشوند.

AAS و تیتراسیون با نیترات نقره

محصولات مشابه

نانوذرات اکسید سیلیسیم

Silicon Dioxide Nanoparticles, Silica Nanoparticles
نانوذرات دی اکسید سیلیسیم، نانو سیلیکا، نانوذرات سیلیکا، نانو پودر سیلیکا، نانو پودر اکسید سیلیسیم
آزمایشگاهی
SiO2 Nanoparticles
SiO2
Product Nu:
CAS number: 7631-86-9
Molocular Weight: 60.08

نانوذرات کاربید تیتانیوم

Titanium Carbide nanoparticles, Titanium Carbide Nanopowder, Nano TiC, TiC nanoparticles
نانو پودر کاربید تیتانیوم، نانو پودر تیتانیوم کاربید، نانو ذرات تیتانیوم کارباید
آزمایشگاهی
TiC nanoparticles
TiC
Product Nu:
CAS number: 12070-08-5
Molocular Weight: 59.89

نانوذرات اکسید تیتانیوم

Titanium dioxide nanoparticles, Nano TiO۲, TiO۲ nanopowder, Titanium dioxide nanopowder
نانو پودر دی اکسید تیتانیوم، نانو ذرات تیتانیوم دی اکسید، آناتاز، روتایل
آزمایشگاهی
TiO2 Nanoparticles
TiO2
Product Nu:
CAS number: 13463-67-7
Molocular Weight: 79.866

نانوذرات کاربید تنگستن

Tungsten Carbide Nanopowder, Tungsten Carbide Nanoparticles, WC Nanopowder, Nano WC
نانو پودر کاربید تنگستن، نانوذرات تنگستن کارباید، نانو پودر تنگستن کارباید
آزمایشگاهی
WC nanoparticles
WC
Product Nu:
CAS number: 12070-12-1
Molocular Weight: 195.86

نانولوله های کربنی تک دیواره

Single-Walled Carbon Nanotubes
نانوتیوب های کربنی تک دیواره
آزمایشگاهی
SWCNTs
C
Product Nu:
CAS number: 308068-56-6
Molocular Weight:

نانوذرات کاربید بور

Boron Carbide Nanoparticles, Boron Carbide Nanopowder, B۴C Nanopowder, Nano B۴C
نانو پودر کاربید بور، نانوذرات بور کارباید، نانو پودر بور کارباید
آزمایشگاهی
B4C nanoparticles
B4C
Product Nu:
CAS number: 12069-32-8
Molocular Weight: 55.25

نانو گرافن

Nano Graphene Powder
پودر نانو گرافن، نانوگرافن، گرافن، پودر گرافن
آزمایشگاهی
Nano Graphene
C
Product Nu:
CAS number: 7782-42-5
Molocular Weight: 12.01

نانو گرافن اکساید

Nano Graphene Oxide Powder, GO nanopowder
نانو گرافن اکسید، پودر نانو گرافن اکساید، پودر نانوگرافن اکسید، گرافن اکساید
آزمایشگاهی
Nano Graphene Oxide
Product Nu:
CAS number: 1034343-98-0
Molocular Weight:

مقالات تخصصی مواد شیمیایی